Skip to main content

Digital infrastruktur

Data från trafik i Stockholm som visas i Innovation Cloud. Ett exempel på arbete med digital infrastruktur inom Drive Sweden.

I takt med att transportsektorn blir alltmer uppkopplad, automatiserad, elektrisk och tjänsteinriktad ökar kraven på att snabbt utveckla produkter och tjänster för att möta nya behov och marknader. Automatiserade fordon och nya mobilitetstjänster kommer ha stor nytta av att vara uppkopplade och hanteras på systemnivå, istället för att autonoma fordon och tjänster ska förlita sig på lokala sensorer och lokal intelligens. AI innebär en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka konkurrenskraften för företag och organisationer som anammar tekniken och tar sig an möjligheterna. För att detta ska bli möjligt behöver den digitala infrastrukturen och vår kunskap om AI utvecklas. 
 

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
digital infrastructire unsplash

Drive Sweden temaområdesmöte Digital infrastruktur: Workshop med Avancerad Digitalisering

Drive Sweden
Hur fungerar det nystartade innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering och hur kan det relatera...
-
Zenseact ground floor, Lindholmspiren 2, Göteborg
flygbild över stad

AI AWARE - Deep dive and After Work with industry colleagues

Tänk om vi kunde leva i en värld utan olyckor? Tänk om vi kunde förutse och på så vis undvika...
-

Drive Sweden Lunch & Learn: Nya lösningar för en smartare infrastruktur

Hur öppnar nya tekniska lösningar i fordon upp för nya möjligheter till smart trafikövervakning och...
-
Online
digi infra stad

DigInfra Talks – Digital infrastruktur för elsparkcyklar: resonemang och råd till kommuner

Välkomna att ta del av lärdomar kring MDS (Mobility Data Specification), om kommunernas digitala...

Projekt och resultat

Läs resultat från projekt som använt Innovation Cloud, AI eller som på annat sätt utvecklat digital teknik för nästa generations mobilitet och transport.

Ett så kallat kontrolltorn för automatiserade och självkörande fordon.

AVTCT - Automated Vehicle Traffic Control Tower - Fas 2

AVTCT-projektet undersöker trafikeffekterna på automatiserade fordon och trafikledning av kommersiellt drivna bilpooler och kollektivtrafik.
Digital Proving Ground - Digitala testbanan

Den digitala testbanan

Projektet förser Drive Sweden och dess medlemmar med digitaliserade testmöjligheter för nya uppkopplade, automatiserade och delade mobilitetstjänster. Detta uppnås genom integration mellan Drive...
digi infra stad

DigInfra

Projektet Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet, eller DigInfra, handlar om att hitta sätt för offentliga organisationer att tillsammans utveckla och möta utmaningar kring...
Digitala verktyg för hållbar planering och hantering av delad mikromobilitet med hjälp av Big Data

Digitala verktyg för hållbar planering och hantering av delad mikromobilitet med hjälp av Big Data

Med detta projekt inrättas ett komplementärt och tvärvetenskapligt team för att i samverkan utveckla Big Data-utvärderingsmetoder, genomföra analyser som bygger på verkligheten samt utveckla verktyg...

Vill du veta mer om temaområdet Digital Infrastruktur?

Kontakta våra ansvariga.

Digital Platform

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud har använts som bas för flera delprojekt i Drive Sweden. Flera projektpartners har använt plattformen för att genomföra flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster. Innovation Cloud utgjorde mötesplats, marknadsplats och det digitala verktyget för att samarbeta, förnya och skapa kommersiella tjänster.

Läs mer om utvecklingen av Innovation Cloud

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2016 - 2017

Drive Sweden Innovation Cloud förser våra projektpartners med en teknik- och tjänsteplattform för att möjliggöra och driva utveckling, demonstrationer och innovation av automatiserade transporter och...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2017-2018

Projektet “System och tjänster för mobilitet” förser Drive Sweden med en ledande teknik- och tjänsteplattform som är tillgänglig för projektets aktörer och för interaktion med nya aktörer.
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2019-2020

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera delprojekt i Drive Sweden, bland annat pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster i Stockholm...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2021

Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera projekt som har ekonomiskt stöd av Drive Sweden. Till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya...
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Digital platform

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera av projekten som har finansiering av Drive Sweden, till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och...

Så jobbar Drive Sweden med AI

AI Enhanced Mobility är ett strategiskt och djupgående samarbete mellan AI Sweden, Drive Sweden, SAFER och CLOSER. Genom att sammanföra starka nätverk och kunskapsnoder inom AI, Mobilitet, Trafiksäkerhet och Godstransporter skapas förutsättningar för att kompetens inom mobilitetsområdet och AI-området möts. Då skapas nya tjänster och tekniker som förbättrar transportsystemet.

Två personer håller en presentation på en scen

AI-driven mobilitet

AI erbjuder en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka...
En flygbild över en trafikkorsning med texten AI Enhanced Mobility och projektpartners logotyper.

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility syftade till att bygga kunskap, erfarenhet och nya samarbeten inom AI-tillämpning för framtidens hållbara mobilitetssystem. Projektet var en katalysator för att tillämpa AI inom...

Vill du veta mer om AI?