Skip to main content

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2016 - 2017

Projektet förser Drive Sweden med en teknik- och tjänsteplattform för att möjliggöra och driva utveckling, demonstration och innovation av automatiserade transporter och mobilitetstjänster. Det långsiktiga målet är att svenska aktörer bidrar i Drive Sweden's strävan att Sverige tar en ledande roll inom området. Molntjänsten är tillgänglig för projektpartners och kan användas för att interagera med nya aktörer.

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Projektet, vars officiella titel är System och tjänster för mobilitet, har mellan 2016 och 2017 utvecklat och demonstrerat en första gemensam molnbaserad plattform med funktionalitet för uppkopplade fordon, digital infrastruktur, datadelning och gränssnitt mot testplatser och partners.

Drive Sweden Innovation Cloud används idag som en plattform för flera av Drive Swedens projekt och piloter, som till exempel LIMA5GRIDE och CEVISS.

Sammanfattning

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera delprojekt i Drive Sweden, bland annat flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster. Plattformen, tjänsterna och pilotförsöken har rönt nationellt och internationellt intresse. Delar av funktionaliteten har kunnat kommersialiseras av projektets aktörer och här används konceptet Connected Traffic Tower för att paketera, marknadsföra och exportera lösningar som specifikt stödjer uppkopplad automatiserad mobilitet.

Under projektperioden delades arbetet upp i följande arbetspaket:

 • WP1 Drive Sweden Innovation Cloud Datadelning och visualisering
  Drift samt stöd för anslutna partners och pågående projekt och testsajter.
 • WP2 Connected Traffic Tower
  Vidareutvecklad funktionalitet för Traffic Tower i samarbete med aktuella pilotförsök. Specifik funktionalitet för att stödja uppkopplade automatiserade fordon.
 • WP3 Digital tvilling med simulering och AI
  Specifik funktionalitet för att stödja projekt med simulering och AI för ökad skalbarhet i piloter och automatisering.
 • WP4 Uppkopplat gods och logistik
  Utveckling och test av grundläggande funktionalitet som stödjer automatisering av godstransporter och logistik.

Under denna projektperiod kommer den gemensamma molnplattformen förses med utvecklad funktionalitet för Innovation Cloud ochTraffic Tower med stöd för digital tvilling, AI och simulering. Ovanpå detta kommer molnplattformen att stödja och drifta de delprojekt och tjänster som väljer att driftas i den gemensamma molnplattformen. En specifik satsning på gods- och logistik syftar till att få igång projekt inom området och identifiera och testa funktionalitet relaterat till detta. 

Projektet har genom Drive Sweden och genom projektets centrala aktörer, varav flera är globala ledande företag, omfattande internationella kopplingar. Dessa kommer aktivt att nyttjas för omvärldsbevakning, resultatspridning samt för att hitta partners och nya affärsmöjligheter. 

Se videon: Smart mobility is here

Period
Juni 2016 - augusti 2017

Kontakt
Stefan Myhrberg, Ericsson
stefan.myhrberg@ericsson.com

Vinnovanummer
2016-02984

Relaterade projekt

krabat projekt

KRABAT

Självkörande, elektriska och delade fordon har potential att revolutionera sättet som vi förflyttar oss på i våra städer. Om detta införs på rätt sätt, med tekniken satt i ett samhällsperspektiv, så...
kompis projekt

KOMPIS

Målet är ett samhälle som erbjuder ”kombinerad mobilitet som tjänst”, det vill säga möjligheten att på ett samlat sätt köpa sina resor eller transporter från punkt till punkt.
ds s3 lindholmen

Shared Shuttle Services (S3)

(2017-2020) Projektet S3 - Shared Shuttle Services testar delade självkörande elfordon på Lindholmen och Johanneberg Campus i Göteborg för att visa hur nya mobilitetslösningar kan stärka...
krabat connectedtrafficsignals

Uppkopplade trafiksignaler

(2017-2019) Som en del av världens mest moderna kollektivtrafik går autonoma bussar sedan oktober 2018 i regelbunden linjetrafik för huvudman. Projektet utvecklar ny teknik och förser den snabbt...