Skip to main content

AI Enhanced Mobility

AI Enhanced Mobility syftade till att bygga kunskap, erfarenhet och nya samarbeten inom AI-tillämpning för framtidens hållbara mobilitetssystem. Projektet var en katalysator för att tillämpa AI inom mobilitetsområdet och fördjupa samverkan mellan AI-aktörer och mobilitetsaktörer. Visionen är att Sverige tar en ledande roll i utvecklingen av ett framtida mobilitetssystem för människor och gods som är hållbart, säkert och tillgängligt för alla.

I AI Driven Mobilitys första fas synliggjordes den stora potential Artificiell Intelligens (AI) möjliggör för att förbättra effektiviteten och samhällsnyttan i framtidens mobilitetssystem. AI är en drivande teknologi för innovation, tillväxt, och samhällsförändring och på sikt kommer AI förändra såväl mobilitets- och transportsystemet som samhället i stort. 

AI har redan gjort avtryck inom många områden, teknologin är redo för konkreta tillämpningar och nu handlar det framför allt om att komma i gång. Visionen är att Sverige tar en ledande roll i utvecklingen av ett framtida mobilitetssystem för människor och gods som är hållbart, säkert och tillgängligt för alla. För att lyckas krävs helt nya samarbeten mellan AI- och mobilitets-experter och ökad AI-kunskap inom mobilitetsområdet.

AI Enhanced Mobility var en katalysator för att accelerera utvecklingen av AI-lösningar inom mobilitetsområdet. Projektet skapade nya samarbeten och projekt, ökade AI-kunskapen inom mobilitetsområdet och skapade synergier med befintliga initiativ och resurser. Projektet byggde på ett aktivt deltagande från alla parter, en behovsdriven ansats och korskoppling av AI- och mobilitetskompetenser.

Så arbetade projektet

Merparten av satsningen genomfördes i fokusgrupper där mobilitetsaktörer och AI-experter samlades för att tillsammans skapa projektidéer och bygga kunskap. Projektet finansierade ett antal förstudier som skulle leda till fullskaliga projekt inom området.

AI Enhanced Mobility – ett strategiskt och fördjupat samarbete mellan AI SwedenDrive SwedenSAFER och CLOSER. Genom att samla starka nätverk och kunskapsnoder inom AI, Mobilitet, Trafiksäkerhet och Godstransport skapades förutsättningarna för att korskoppla kompetens inom mobilitets- och AI-området och att sammankoppla domänkunskap. Samarbetet möjliggjorde också att helt nya samarbeten och kontakter kunde skapas, både nationellt och internationellt.

Projektet har efter avslutat projekttid:

  • Genererat konkreta och relevanta AI-projekt
  • Tagit fram en långsiktig plan för fortsättningen inklusive finansiering, aktörer etc.
  • Utökat och byggt vidare nätverk av organisationer från AI- och mobilitetsområdet, som
  • representerar privat sektor, akademi och offentlig sektor
  • Skapat ökad kunskap och medvetenhet om AI och dess potential för mobilitetssektorn
  • Genomfört strukturerad omvärldsbevakning och kopplat upp mot relevanta aktörer för att
  • Skapat synergier

Ta del av projektets slutdokumentation

Den första filmen visar projektets hela slutkonferens.
Den andra filmen har fokus på projektet AI Enhanced Mobility. 

Hela slutkonferensen

Kortare version som visades på Drive Sweden Forum 2024

Period
Juni 2022 - december 2023

Kontakt
Ulrika Holmgren, CLOSER
ulrika.holmgren@lindholmen.se

Partners
Asymptotic, Chalmers Tekniska Högskola, CEVT (China-Euro Vehicle Technology), Conzens, Embedl, Halmstad University, Iboxen Infrastruktur Sverige, Institute of Transport Economics (TÖY), Jönköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, Lindholmen Science Park, Linköping Universitet, Lund University, Malmeken, Malmö Universitet, Region Jönköping, Region Örebro, RISE, Schenker, Smart Eye, SSPA, Svanberg och Svanberg, Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Swedish Transport Administration (Trafikverket), Technolution AB, Tekniska Högskolan i Jönköping, The Train Brain, Universes, University of Borås, University of Skövde, Viscando, Voi Technology, Volvo Cars, Volvo Group, WSP, Västtrafik, Zenseact, ÅF Digital Solutions AB, Örebro University

Vinnovanummer
2022-01451

Tidigare projekt

Två personer håller en presentation på en scen

AI-driven mobilitet

AI erbjuder en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka...