Skip to main content

Drive Sweden temaområdesmöte Digital infrastruktur: Workshop med Avancerad Digitalisering

-
Online

Hur fungerar det nystartade innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering och hur kan det relatera till Drive Swedens nätverk? Var med den 21 oktober, då vi under en workshop får en presentation av initiativet och möjligheter att spela in aspekter som är viktiga för er.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
A person standing in front of some kind of a blurry, digital illustration. Photo: Unsplash.


Detta event är öppet endast för Drive Swedens medlemmar

Programmet Avancerad Digitalisering är en unik kraftsamling där svensk industri i partnerskap med staten skapar framtidens digitala lösningar som stärker konkurrenskraften samt möjliggör och snabbar på den gröna omställningen. Programmets ambition är att vara långsiktigt, kraftfullt och fungera som en bas för nationell samverkan kring avancerad industriell digitalisering.

Bakom programmet står ABB, Ericsson, Saab, Teknikföretagen och Vinnova som tillsammans delar visionen om ett tydligare digitalt ledarskap i Sverige.

Programmet är nyligen startat och just nu inne i en utvecklingsfas. Därför bjuder Drive Sweden in till en gemensam workshop, för att lära känna programmet och för att ge medskick i deras fortsatta arbete.

Agenda

  • Presentation av programmet Avancerad Digitalisering
  • Drive Swedens partners tankar kring viktiga utvecklings- och teknikområden, där våra insatser behöver lyftas till nationell nivå eller kompletteras av exempelvis Avancerad Digitalisering
  • Hur Drive Sweden kan stärkas genom dialog med Avancerad Digitalisering

För mer information gå in på avanceraddigitalisering.se.