Skip to main content

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2019-2020

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera delprojekt i Drive Sweden, bland annat pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster i Stockholm och Göteborg. Plattformen, tjänsterna och pilotförsöken har rönt nationellt och internationellt intresse.

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Under denna projektperiod kommer den gemensamma molnplattformen förses med utvecklad funktionalitet för Innovation Cloud, Traffic Tower, uppkopplad digital infrastruktur, digital tvilling, AI och automatisering. Ovanpå detta kommer molnplattformen att stödja och drifta de delprojekt och tjänster för MaaS och Automatisering som väljs att driftas i den gemensamma molnplattformen. Projektet har genom Drive Sweden, och genom projektets centrala aktörer, varav flera är globala ledande företag omfattande internationella kopplingar. Dessa kommer aktivt att nyttjas för omvärldsbevakning, resultatspridning samt för att hitta partners och nya affärsmöjligheter.

Förutsättningarna för kommersialisering av projektets resultat bedöms som mycket goda genom projektets kraftsamling kring en gemensam approach och plattform, med ledande demonstrationsmiljöer och med aktivt deltagande från ledande aktörer inom näringsliv, samhälle och akademi. 

Projektet genomförs i nära samverkan med Drive Sweden projektet AVTCT2 avseende Traffic Tower funktionalitet samt med Nordic Way avseende datadelning mellan aktörer.


Resultat

Projektet har uppnått målen med att förse Drive Sweden med en teknik- och tjänsteplattform för användning i Drive Swedens projekt. Därigenom har projektet möjliggjort utveckling, demonstration och innovation av automatiserade transporter och mobilitetstjänster inom Drive Sweden. Drive Sweden Innovation Cloud och Traffic Tower har nyttjats i flera projekt och demonstrationer inom Drive Sweden som omfattat satsningar inom digital infrastruktur, AI och internationalisering. Demonstrationer har förutom i Sverige även genomförts i USA, Singapore samt Frankrike. 
 

Arbetspaket (AP) 

Projektet omfattar tre arbetspaket:

AP1. Drive Sweden Innovation Cloud och Traffic Tower. Drift, stöd för anslutna partners, test siter, data, basfunktioner för Traffic Tower.
AP2. Uppkopplad Digital Infrastruktur. Anslutning av 4G, 5G, V2X, trafiksignaler, trafikdata mm. Geofence funktionalitet.
AP3. Digital tvilling, AI och Automatisering. Specific satsning för att stödja projekt med AI för ökad automatisering.

Period
Juni 2019 - december 2020

Kontakt
Stefan Myhrberg, Ericsson
stefan.myhrberg@ericsson.com

Vinnovanummer
2019-02934

Relaterade projekt

lps image

LIMA

LIMA var ett mobilitetsprojekt för dig som arbetar på eller i närheten av Lindholmen. Syftet var att förenkla ditt vardagsresande både i tjänsten och privat, genom en, heltäckande app.
ces2020 las vegas street

Förbättrad trafiksäkerhet genom samordnad användning av sensordata från fordon

Projektet kommer att studera hur sensorer på uppkopplade fordon kan bidra till en bättre bild av den aktuella trafiksituationen, för att ge bättre förutsättningar för en kvalitativ trafikstyrning.
truck

CAT – Connected Automated Truck

Det finns en stor potential att effektivisera godstransporter genom automatisering, elektrifiering och smart styrning av fordonsflottor. I projektet CAT testades och demonstrerades lösningar för...
krabat projekt

KRABAT

Självkörande, elektriska och delade fordon har potential att revolutionera sättet som vi förflyttar oss på i våra städer. Om detta införs på rätt sätt, med tekniken satt i ett samhällsperspektiv, så...
kompis projekt

KOMPIS

Målet är ett samhälle som erbjuder ”kombinerad mobilitet som tjänst”, det vill säga möjligheten att på ett samlat sätt köpa sina resor eller transporter från punkt till punkt.
Bilar som användes i Delta. Foto: Kista Science City.

Delta

DELTA var en pilot för anropsstyrd kollektivtrafik med mindre fordon som syftade till att studera och förändra människors beteendemönster kring delade fordon.
ds s3 lindholmen

Shared Shuttle Services (S3)

(2017-2020) Projektet S3 - Shared Shuttle Services testar delade självkörande elfordon på Lindholmen och Johanneberg Campus i Göteborg för att visa hur nya mobilitetslösningar kan stärka...
hugo vinkel

HUGO last mile delivery robot

I sin första fas, 2018-2019, utvecklade parterna en prototyp och utvärderade potentialen av att använda mindre autonoma elektriska fordon för att utföra "last mile"-leveranser av paket och varor.
traktor vid bro

Autonomous Site - Confined Autonomous Solution test and validation

(2020-2021) Projektets mål var att testa, verifiera och validera ett autonomt (L4) transportsystem för ett avgränsat område.
Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI Aware

AI Powered Awareness for Traffic Safety (AI Aware) är ett koncept för att undersöka och testa central trafikkontroll som stöder uppkopplade och automatiserade fordon. Genom en gemensam molntjänst...
Ett så kallat kontrolltorn för automatiserade och självkörande fordon.

AVTCT - Automated Vehicle Traffic Control Tower - Fas 1

AVTCT-projektet undersöker trafikeffekterna på automatiserade fordon och trafikledning av kommersiellt drivna bilpooler och kollektivtrafik.
5g ride

5G Ride

(2020-2020) De kommande åren kommer att bjuda på ett flertal pilotprojekt i Stockholm med fokus på hur 5G och kontrolltorn kan användas inom framtidens kollektivtrafik. 5G Ride är ett av dess projekt.