Skip to main content

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2021

Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera projekt som har ekonomiskt stöd av Drive Sweden. Till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster genomförts. Plattformen, tjänsterna och pilotförsöken har rönt nationellt och internationellt intresse

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Projektet är en fortsättning på det arbete som genomförts under 2016-2020 och under 2021 var arbetet uppdelat i fyra arbetspaket (AP).

AP1. Drive Sweden Innovation Cloud
AP2. Connected Traffic Tower.
AP3. Digital tvilling med simulering och AI
AP4. Uppkopplat gods och logistik

Under projektperioden har molnplattformen försetts med utvecklad funktionalitet för Innovation Cloud och Traffic Tower med stöd för digital tvilling, AI och simulering. Molnplattformen kommer även att stödja och drifta de delprojekt och tjänster som väljer att förlägga driften i den gemensamma molnplattformen. 

Under projekttiden har en satsning på gods- och logistik genomförts med syfte att få igång projekt inom området och identifiera och testa funktionalitet relaterat till detta.

Målet har varit att tillsammans med ledande aktörer inom näringslivet, samhälle och akademi utveckla affärsmodeller för en lösning som ännu inte lyckats bli kommersialiserad och därmed inte genererar intäkter. Via ett antal case har arbetet handlat om att förstå och undanröja barriärer för kommersialisering genom att utveckla och testa olika affärsmodeller. 
 

Resultat

Projektet har skapat resultat för hur nästa steg i samverkan mellan Ericsson och Scania skulle kunna se ut. Intresse finns att fortsatt nyttja Innovation cloud för visualisering och data delning. Projektet har också lagt en grund för olika tester av användarfall som Scania vill genomföra i Södertälje. För Logistik delen har olika aktörer deltagit för att studera hur en effektivsering av olika logistik flöden skulle kunna ske. Problemet i dag är att varje leverantör har egen infrastruktur. Med delningsekonomi kan infrastruktur och data delas för att minska kostnader och miljöpåverkan.

Period
Februari 2021 - december 2022

Kontakt
Stefan Myhrberg
stefan.myhrberg@ericsson.com

Vinnovanummer
2021-01113

Relaterade projekt

lps image

LIMA

LIMA var ett mobilitetsprojekt för dig som arbetar på eller i närheten av Lindholmen. Syftet var att förenkla ditt vardagsresande både i tjänsten och privat, genom en, heltäckande app.
krabat projekt

KRABAT

Självkörande, elektriska och delade fordon har potential att revolutionera sättet som vi förflyttar oss på i våra städer. Om detta införs på rätt sätt, med tekniken satt i ett samhällsperspektiv, så...
traktor vid bro

Autonomous Site - Confined Autonomous Solution test and validation

(2020-2021) Projektets mål var att testa, verifiera och validera ett autonomt (L4) transportsystem för ett avgränsat område.
Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI Aware

AI Powered Awareness for Traffic Safety (AI Aware) är ett koncept för att undersöka och testa central trafikkontroll som stöder uppkopplade och automatiserade fordon. Genom en gemensam molntjänst...
A visualization of traffic and pedestrians. Photo: Ericsson.

3GPP Delivery robots

Syftet med detta projekt är att praktiskt utforska både mänskliga och tekniska krav och begränsningar kopplade till framtida tillgång till självkörande leveranstjänster. Dessa tillhandahålls med hjälp...
Ett så kallat kontrolltorn för automatiserade och självkörande fordon.

AVTCT - Automated Vehicle Traffic Control Tower - Fas 1

AVTCT-projektet undersöker trafikeffekterna på automatiserade fordon och trafikledning av kommersiellt drivna bilpooler och kollektivtrafik.
hugo vinkel

HUGO last mile delivery robot

I sin första fas, 2018-2019, utvecklade parterna en prototyp och utvärderade potentialen av att använda mindre autonoma elektriska fordon för att utföra "last mile"-leveranser av paket och varor.