Skip to main content

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2021

Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera projekt som har ekonomiskt stöd av Drive Sweden. Till exempel har flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster genomförts. Plattformen, tjänsterna och pilotförsöken har rönt nationellt och internationellt intresse

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Projektet är en fortsättning på det arbete som genomförts under 2016-2020 och under 2021 var arbetet uppdelat i fyra arbetspaket (AP).

AP1. Drive Sweden Innovation Cloud
AP2. Connected Traffic Tower.
AP3. Digital tvilling med simulering och AI
AP4. Uppkopplat gods och logistik

Under projektperioden har molnplattformen försetts med utvecklad funktionalitet för Innovation Cloud och Traffic Tower med stöd för digital tvilling, AI och simulering. Molnplattformen kommer även att stödja och drifta de delprojekt och tjänster som väljer att förlägga driften i den gemensamma molnplattformen. 

Under projekttiden har en satsning på gods- och logistik genomförts med syfte att få igång projekt inom området och identifiera och testa funktionalitet relaterat till detta.

Målet har varit att tillsammans med ledande aktörer inom näringslivet, samhälle och akademi utveckla affärsmodeller för en lösning som ännu inte lyckats bli kommersialiserad och därmed inte genererar intäkter. Via ett antal case har arbetet handlat om att förstå och undanröja barriärer för kommersialisering genom att utveckla och testa olika affärsmodeller. 
 

Resultat

Resultaten visar att Universes affärsmodell (AM) baserad på visualisering av urban city data är verifierad med två potentiella kunder. Elonroad har resulterat i en ny AM med stationär automatladdning som tjänst genom samverkan med Vattenfall Energy Solutions. Freelways affärsmodellering har resulterat dels i en ny tjänst för on demand linjetrafik på destinationer som är lanserad samt en ny positionering. Luvly har resulterat i en ny AM för bolagets patenterade produktionsprocess vilket möjliggör konkurrensfördelar för transportörer tex Bring. Genomflödet av BML scale up har gått enligt plan

Projektet genomförs i nära samverkan med flera relaterade program och projekt som tex CLOSER, Nordic Way och AI Sweden.

Period
Februari 2021 - december 2022

Kontakt
Stig Persson, Ericsson
stig.persson@ericsson.com

Vinnovanummer
2021-01113

Relaterade projekt

lps image

LIMA

LIMA var ett mobilitetsprojekt för dig som arbetar på eller i närheten av Lindholmen. Syftet var att förenkla ditt vardagsresande både i tjänsten och privat, genom en, heltäckande app.
5g ride

5G Ride

(2020-2020) De kommande åren kommer att bjuda på ett flertal pilotprojekt i Stockholm med fokus på hur 5G och kontrolltorn kan användas inom framtidens kollektivtrafik. 5G Ride är ett av dess projekt...
krabat projekt

KRABAT

Självkörande, elektriska och delade fordon har potential att revolutionera sättet som vi förflyttar oss på i våra städer. Om detta införs på rätt sätt, med tekniken satt i ett samhällsperspektiv, så...
kompis projekt

KOMPIS

Målet är ett samhälle som erbjuder ”kombinerad mobilitet som tjänst”, det vill säga möjligheten att på ett samlat sätt köpa sina resor eller transporter från punkt till punkt.
Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI Aware

AI Powered Awareness for Traffic Safety (AI Aware) är ett koncept för att undersöka och testa central trafikkontroll som stöder uppkopplade och automatiserade fordon. Genom en gemensam molntjänst...
Bilar som användes i Delta. Foto: Kista Science City.

Delta

DELTA var en pilot för anropsstyrd kollektivtrafik med mindre fordon som syftade till att studera och förändra människors beteendemönster kring delade fordon.
A visualization of traffic and pedestrians. Photo: Ericsson.

3GPP Delivery robots

Syftet med detta projekt är att praktiskt utforska både mänskliga och tekniska krav och begränsningar kopplade till framtida tillgång till självkörande leveranstjänster. Dessa tillhandahålls med hjälp...