Skip to main content

Så skapas ett Drive Sweden projekt

En person skriver på en genomskinlig whiteboard. Foto: Kvalifik on Unsplash.

Att skapa samarbeten genom innovationsprojekt är centralt i Drive Swedens verksamhet. I våra projekt banar aktörer från näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningsinstitut tillsammans väg för innovation som gör skillnad. Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS erbjuder en 50-procentig medfinansiering av projekten, vilket gör det möjligt för organisationer att experimentera och testa nya idéer utan att de måste generera vinst. Projekt beviljas antingen genom öppna utlysningar eller genom vår process för enskilda projekt. Ansökningar bedöms mot programmets vision, vår programlogik och innovationsagenda.

Har du en projektidé? 

Vi eftersträvar projekt i bred samverkan där resultaten har goda möjligheter att implementeras. Genom vår öppna process i programkontor och styrelse får sökanden feed-back allt eftersom projektidén utvecklas. Detta bygger kunskap både i projektkonsortiet och i programledningen. Processen är inte konfidentiell.

Image
Drive Sweden projektgenerering
Personer använder sig av hyrcyklar, elsparkcykel och kollektivtrafik.

Utlysning 2023 - Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik

Utlysningen "Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik" stängde 3 maj. Sju projekt blev beviljade finansiellt stöd och arbetet är i full gång.
Arbetsprocess på en whiteboard. Foto: UX Indonesia on Unsplash

Nästa öppna utlysning

Än så länge är inte nästa utlysning planerad.

Fyra personer presenterar på en scen

Projekt

Varje år medfinansierar Drive Sweden, genom Vinnova, Energimyndigheten och Formas, ett tjugotal projekt med en eller flera parter. Resultaten diskuteras på våra årliga Drive Sweden Forum och i andra typer av programaktiviteter så som workshops och kunskapsseminarier. Läs mer om våra projekt här.