Skip to main content

Drive Sweden - system och tjänster för mobilitet, 2017-2018

Projektet “System och tjänster för mobilitet” förser Drive Sweden med en ledande teknik- och tjänsteplattform som är tillgänglig för projektets aktörer och för interaktion med nya aktörer.

Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Under 2016-2017 tog projektet fram och demonstrerade en grundläggande molnplattform med funktioner för uppkopplad kollektivtrafik, grundläggande analysfunktionalitet samt initiala gränssnitt mot testsiter och partners. Molnplattformen används nu som bas för flera delprojekt i Drive Sweden. Denna projektbeskrivning är en fortsättning på det projekt som genomfördes under 2016-2017.

Under 2017-2018 genomfördes arbetet I tre arbetspaket (AP).

AP1 Molninfrastruktur och gemensamma tjänster
AP2 Funktionalitet som stödjer automatiserade transporter
AP3 Funktionalitet som stödjer mobilitetstjänster

Under denna projektperiod har den gemensamma molnplattformen försetts med utvecklad regelmotor, transaktionshantering samt utvecklade gränssnitt mot testsiter och partners. Molnplattformen har stöttat och driftat de delprojekt och tjänster för MaaS och automatisering som väljs att driftas i den gemensamma molnplattformen. Förutsättningarna för kommersialisering av projektets resultat bedöms som mycket goda tack vare projektets arbete med demonstrationsmiljöer och med aktivt deltagande från ledande aktörer inom näringsliv, samhälle och akademi.

Period
September 2017 - augusti 2018

Kontakt
Stefan Myhrberg, Ericsson
stefan.myhrberg@ericsson.com


Partners
Ericsson

Vinnovanummer
2017-04435

Relaterade projekt

lps image

LIMA

LIMA var ett mobilitetsprojekt för dig som arbetar på eller i närheten av Lindholmen. Syftet var att förenkla ditt vardagsresande både i tjänsten och privat, genom en, heltäckande app.
truck

CAT – Connected Automated Truck

Det finns en stor potential att effektivisera godstransporter genom automatisering, elektrifiering och smart styrning av fordonsflottor. I projektet CAT testades och demonstrerades lösningar för...
krabat projekt

KRABAT

Självkörande, elektriska och delade fordon har potential att revolutionera sättet som vi förflyttar oss på i våra städer. Om detta införs på rätt sätt, med tekniken satt i ett samhällsperspektiv, så...
kompis projekt

KOMPIS

Målet är ett samhälle som erbjuder ”kombinerad mobilitet som tjänst”, det vill säga möjligheten att på ett samlat sätt köpa sina resor eller transporter från punkt till punkt.
ds s3 lindholmen

Shared Shuttle Services (S3)

(2017-2020) Projektet S3 - Shared Shuttle Services testar delade självkörande elfordon på Lindholmen och Johanneberg Campus i Göteborg för att visa hur nya mobilitetslösningar kan stärka...
krabat connectedtrafficsignals

Uppkopplade trafiksignaler

(2017-2019) Som en del av världens mest moderna kollektivtrafik går autonoma bussar sedan oktober 2018 i regelbunden linjetrafik för huvudman. Projektet utvecklar ny teknik och förser den snabbt...
hugo vinkel

HUGO last mile delivery robot

I sin första fas, 2018-2019, utvecklade parterna en prototyp och utvärderade potentialen av att använda mindre autonoma elektriska fordon för att utföra "last mile"-leveranser av paket och varor.
Ett så kallat kontrolltorn för automatiserade och självkörande fordon.

AVTCT - Automated Vehicle Traffic Control Tower - Fas 1

AVTCT-projektet undersöker trafikeffekterna på automatiserade fordon och trafikledning av kommersiellt drivna bilpooler och kollektivtrafik.