Skip to main content

DigInfra Talks – Digital infrastruktur för elsparkcyklar: resonemang och råd till kommuner

-
Online

Välkomna att ta del av lärdomar kring MDS (Mobility Data Specification), om kommunernas digitala infrastruktur och digital infrastruktur för elsparkcyklar. Projektet DigInfra, har färska resultat att visa upp efter att ha tittat närmare på vilken roll och vilket ansvar som kommuner har i utvecklingen av digital infrastruktur och digitala tjänster för framtidens mobilitet.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
digi infra stad

Vilken roll och vilket ansvar har kommunen i utvecklingen av digital infrastruktur och digitala tjänster för framtidens mobilitet? Vilka krav kan ställas och av vem? Detta är några av de frågor som har diskuterats i Drive Sweden-projektet DigInfra – Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet.

Bland annat har de kommit fram till att det är omöjligt, om inte annat så väldigt resurskrävande, för enskilda kommuner att driva frågan om digital infrastruktur för mobilitet på egen hand. Dessutom är kommunens uppdrag, roll och ansvar otydligt och frågorna skär på tvärs och ”skvalpar”. En gemensam satsning som tar kommunernas perspektiv vidare är därför nödvändigt i det fortsatta arbetet med att skapa en digital infrastruktur som understödjer framtidens mobilitet i den hållbara staden dvs fossilfri, rättvis och delad mobilitet.

Under projektets gång har deltagarna tittat närmare på bland annat MDS (Mobility Data Specification), om kommunernas digitala infrastruktur och digital infrastruktur för elsparkcyklar. Den 11 feb 2022 kan du få höra mer om detta och vilka råd projektet har för kommuner. Du får även väldigt goda möjligheter att ställa dina frågor eller dela med dig av dina synpunkter då. Vi startar kl 08:00 och avslutar i god tid innan aktiviteter som startar kl 09:00.

Agenda

  • 7:55 Anslut till mötet, t ex med ditt morgonkaffe
  • 8:00 Välkomna introduktion (vi kör igång i princip direkt)
    Informationsdel: Presentation på dagens tema inkl frågestund
  • 8:20 Diskussion och frågestund 
    Summering (5 min)
  • 8:55 Avslutning. Tack för idag!

Välkomna!

Anmälan och info:

Thérèse Rosén Löfstedt
therese.lofstedt@drivesweden.net