Skip to main content

AVTCT - Automated Vehicle Traffic Control Tower - Fas 2

AVTCT-projektet undersöker trafikeffekterna på automatiserade fordon och trafikledning av kommersiellt drivna bilpooler och kollektivtrafik.

Ett så kallat kontrolltorn för automatiserade och självkörande fordon.

I fotspåren av vår framgångsrika preliminära studie fortsätter det automatiska fordonstrafikkontrolltornet (AVTCT) Fas 2 utvecklingen av testbädden som inleddes i förstudiefasen. Utvecklingen av kontrolltornets testbädd utgår från forskningsresultaten från AVTCT1-förstudieprojektet och syftar till att uppnå en tvärskiktstestbädd från ände till ände med både fysiska och virtuella komponenter. Dessutom kommer akademisk forskning att använda denna testbädd för att öka kunskapen om hur ett kontrolltorn kan förbättra säkerheten och effektiviteten hos automatiserade fordon.

Fokus för denna fas av projektet inkluderar:

  • Arkitekturen för ett system med automatiserade fordon och ett eller flera kontrolltorn, inklusive ansvar och informationsflöden.
  • Undersöker kraven på cellulär anslutning, beräkningsinfrastruktur och sensorer i trafiktornsmiljön för att garantera prestanda för AVTCT-driften
  • Öka kunskapen om människans interaktion med systemet på olika nivåer och för olika uppgifter, genom att använda testbädden för experiment och simulering.
  • Trafiktornets roll inom transportsystemet.

Period
April 2019 - december 2021

Kontakt
Jonas Mårtensson
jonas1@kth.se 

Projekt partners
Integrated Transport Research Lab at KTH (coordinator), Mobile Services Lab at KTH, CarmentaEricssonScaniaVolvo och Trafikverket.

Vinnovanummer
2019-02481

Läs om AVTCT Fas 1

Ett så kallat kontrolltorn för automatiserade och självkörande fordon.

AVTCT - Automated Vehicle Traffic Control Tower - Fas 1

AVTCT-projektet undersöker trafikeffekterna på automatiserade fordon och trafikledning av kommersiellt drivna bilpooler och kollektivtrafik.