Skip to main content

Kategorier

Someone laying a puzzle. Photo: Ross Sneddon on Unsplash.
Personer använder sig av hyrcyklar, elsparkcykel och kollektivtrafik.

Mikromobilitet & mikrologistik

Mikromobilitet och mikrologistik har potential att minska trängsel i transportsystemet, minska utsläpp och bidra till mer fysisk rörelse. Antalet nya företag växer och det kommer nya typer av fordon och nya tjänsteaktörer på marknaden. Flera olika affärsmodeller finns för att dela fordon, kommunala lånecyklar och kommersiella elsparkcyklar är de vanligaste exemplen.