Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Digital infrastruktur

I takt med att transportsektorn förvandlas till att bli mer ansluten, automatiserad, elektrisk och tjänsteinriktad – ökar kraven på att snabbt utveckla produkter och tjänster för att möta nya behov och marknader. Drive Sweden har arbetat med detta under lång tid och fortsätter att vara i framkant av denna utveckling.

Kärnan i detta tema är att automatiserade fordon och nya mobilitetstjänster kommer att ha stor nytta av att vara uppkopplade och hanteras på systemnivå, istället för att autonoma fordon och tjänster endast ska försöka köra med hjälp av lokala sensorer och lokal intelligens. Denna strategi antogs tidigt av Drive Sweden genom att utveckla och göra pilot av anslutna molntjänster för att stödja automatiserad mobilitet.

Framöver fortsätter vi att bygga uppkopplade tjänster och uppkopplat samarbete som stöder ledande tjänster inom automatiserad mobilitet, med stort fokus på fyra nyckelområden:

 • Uppkopplad digital infrastruktur
 • Digital tvilling
 • AI och automatisering
 • Internationalisering

Genom att utveckla och aktivera vårt nätverk och dess innovationer, som till exempel vårt ”innovationsmoln” (Innovation Cloud), kan vi erbjuda viktiga verktyg för ett område under snabb utveckling. Nedan kan du läsa mer om Drive Sweden Innovation Cloud.

Innovation cloud

I filmen nedan kan du se delar av vad som hänt kring vårt Innovation Cloud under dess första år. Arbetet kring det har varit massivt men även lett till nya samarbeten, möjligheter och innovation.

 

AI & Mobility

Drive Sweden har tagit fram en AI-strategi, där fokus ligger på utmaningar kopplade till mobilitet för både människor och gods, där avancerad dataanalys eller AI kan bli en möjliggörare för att lösa dessa utmaningar. Genomlysningen fokuserade på Drive Swedens partners behov och intressen inom områden där hållbar, säker mobilitet och AI möts.

Läs mer här

Vill du veta mer?

Kontakta våra ansvariga för digital infrastruktur.

stefan_m_beskuren_0.jpg
Stefan Myhrberg, Ericsson
stefan.myhrberg@ericsson.com

hamid_zarghampour2_90.png
Hamid Zarghampour, Trafikverket
hamid.zarghampour@trafikverket.se

Pågående projekt

Projekt

 • Samordnat och avancerat förarstöd Läs mer

  (2018-2019)
  Projektet kommer att genomföra försök med ett centralt molnbaserat trafikledningssystem som sammanställer information och samordnar informationsutbytet med och mellan uppkopplade fordon.

 • A control room with monitors.

  AVTCT Läs mer

  (2019-2021)
  AVTCT-projektet undersöker trafikeffekterna på automatiserat fordon och trafikledning av kommersiellt drivna bilpooler och kollektivtrafik.

 • A picture showing a web of connected things.

  Plattform för snabb och effektiv implementering av digital infrastruktur för transportsystemet Läs mer

  (2019-2020)
  Förstudien avser att inom Drive Swedens fokusområde Digital infrastruktur samla näringsliv, myndigheter och övriga offentliga aktörer och skapa förutsättning för långsiktig samverkan kring strategier, forskningsagendor för en interoperabel digital infrastruktur för vägtransportsystemet.

 • Välkommen Ombord Läs mer

  (2019-2020)
  Samverkansprojekt inom crowdsourcing för morgondagens kollektivtrafik och kombinerad mobilitet. Projektet angriper crowdsourcing och aktiv resenärsmedverkan, då det är centralt för bibehållandet av kollektivtrafikens konkurrenskraft samt för integration mot kompletterande transporttjänster.

Avslutade projekt

Projekt

 • AD Aware Traffic Control Läs mer

  (2017-2018)
  Projektet hanterar en digitaliserad trafikstyrning för uppkopplade och självkörande fordon med trafikkontroll baserat på olika informationsflöden. Inom projektet kommer utredas möjligheter och utmaningar för trafikreglering till städer och regioner, inklusive förslag på roller och ansvarsmodeller för involverade aktörer (OEM, myndigheter mm).

 • Självkörande lastbil från Einride.

  CAT Läs mer

  (2018-2019)
  Det finns en stor potential att effektivisera godstransporter genom automatisering, elektrifiering och smart styrning av fordonsflottor. I projektet CAT testas och demonstreras lösningar för uppkopplade förarlösa elektriska godstransporter.

 • Demonstration av prestandabaserade trafikförordningar Läs mer

  (2019-2020)
  I detta demonstrationsprojekt kommer man testa och demonstrera prestandabaserade regelverk och trafikförordningar i verklig miljö i städer och tätorter. Genom uppkopplade fordon där regelverken styrs och kommuniceras direkt med fordonen förväntas nya förutsättningar skapas för tung trafik i städer och tätorter.

 • Interlink Läs mer

  (2017-2018)
  Projektet är riktat mot att optimera resursutnyttjandet av automatiska transportslag genom att koppla ihop och länka dem med befintlig kollektivtrafik.

 • Systems and services for mobility Läs mer

  (2016-2017)
  This project will, within the context of Drive Sweden, implement a leading technology and service platform for connected cloud services supporting automated transport and mobility services. These services will be available for project partners and for interaction with new actors.

 • Trafikledning av utryckningsfordon Läs mer

  (2017-2018)
  Projektet har som syfte till att vidareutveckla AD Aware Traffic Control med en automatiserad molnfunktion för att dela information om utryckningsfordon mellan autonoma fordon och operatören för utryckningsfordon (SOS Alarm).