Skip to main content

5G Ride

(2020-2020) De kommande åren kommer att bjuda på ett flertal pilotprojekt i Stockholm med fokus på hur 5G och kontrolltorn kan användas inom framtidens kollektivtrafik. 5G Ride är ett av dess projekt.

5g ride

Framtidens städer kommer att gynnas av en fortsatt digitalisering och nya teknologier genom att de via dem blir smartare och mer hållbara, vilket kommer att förbättra och förenkla vardagslivet för invånarna. En effektiv kollektivtrafik som är tillgänglig för alla är en av byggstenarna för en smart stad och självkörande elbussar kan bidra till att möta de krav framtidens transportsystem i smarta städer ställer.

Detta pilotprojekt testar självkörande minibussar som är uppkopplade med 5G och övervarkade via ett så kallat kontrolltorn. Testerna utförs på Djurgården i Stockholm. De tekniska framsteg som 5G medför, i form av bland annat extremt hög dataöverföring ihop med låg latens, innebär att de uppkopplade bussarna kan agera på kommandon från kontrolltornet i realtid, vilket är en förutsättning för säker fjärrsyrning av fordon och ett viktigt steg för att flytta föraren från fordonet till kontrolltornet. 

Urban ICT Arena leder initiativet ihop med Keolis som agerar bussoperatör. Ericsson tillhandahåller tekniska lösningar för kontrolltorn och ihop med Teli, 5G-uppkoppling.

Projektets mål

Målet är att utforska hur ett system med fordon som är uppkopplade via 5G och övervakade av ett kontrolltorn, kan underlätta för en säker introducering av självkörande, elektriska fordon i en mer komplex och krävande urban miljö med passagerare ombord.

Teknologi som används

Exempel på teknologi som används är state of the art-funktioner för självkörande fordon, kontrolltorn och 5G.

Projektet stöds av Vinnova och Drive Sweden.

Slutrapport

Projektet är avslutat

Tidsperiod
1 mars 2020 - 31 dec 2020

Kontakt
Eleonor Sjödin Turah
eleonor.sjodinturah@kista.com
+46 (0)72-730 87 77

Projektpartners
Urban ICT Arena/Kista Science CityEricssonKeolis

Vinnovanummer
2021-01036