Skip to main content

3GPP Delivery robots

Syftet med detta projekt är att praktiskt utforska både mänskliga och tekniska krav och begränsningar kopplade till framtida tillgång till självkörande leveranstjänster. Dessa tillhandahålls med hjälp av både sensorer i fordon och via olika typer av 5G-anslutna externa sensorer, vilket skapar nya digitala tvillingdata för att stödja den autonoma körningen. En annan kärnaspekt av projektet är en utforskning av den mänskliga dimensionen; särskilt samexistensen av människor och robotar på trottoarer och cykelbanor.

A visualization of traffic and pedestrians. Photo: Ericsson.

Förväntade effekter och resultat

I det här projektet kommer vi att återanvända avkännings- och AI-tekniken som utvecklats av Viscando och Veoneer och utnyttja deras sensorers information i realtid, genom 5G-anslutningar med låg latens, för att förbättra uppfattningen om olika autonoma fordon (AV) i området. Dessa använder information som erhållits av en lokal "Digital Twin". En viktig dimension i detta projekt är också etableringen av världens första uppkopplade sensorinfrastruktur för AV:er, samlokaliserad med Ericssons Kista Automotive Trial Site.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets fokus ligger på att fånga de mänskliga dimensioner och implikationer som är förknippade med dessa framtida tjänsteerbjudanden. Framför allt kommer insamling och analys av ES:s data att göra det möjligt för oss att förstå om människor ändrar sina gång-, rid- eller körbeteenden när de möter leveransrobotar. Viktigt är också etableringen av världens första uppkopplade sensorinfrastruktur för AV:s, Open the sensor infrastructure, för andra Drive Sweden-projekt.

Slutpresentation

Tidsperiod
Oktober 2021-september 2022

Kontakt
Stig Persson, Ericsson
stig.persson@ericsson.com

Partners
EricssonVeoneer, Viscando

Vinnovanummer
2021-04054