Skip to main content

AI AWARE Scale Up slutkonferens

-

Hur kan data användas för att driva algoritmer för uppskattning av olycksrisk? Kan digitala säkra hastighetsrekommendationer ersätta befintliga hastighetsbegränsningar? Vilka skillnader i policy finns det när man utforskar data från det uppkopplade mobilitetssystemet i Europa kontra USA? Under det här seminariet från den 23 november 2023 diskuterades dessa frågor tillsammans med resultat och lärdomar från projektet AI AWARE Scale Up.

Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI AWARE Scale Up

Syfte med projektet är att skapa en säkrare trafikmiljö genom att läsa av, förstå och förutse händelser i ett trafiksystem. Projektet bygger vidare på och skalar upp resultaten från Drive Sweden...