Skip to main content

AVTCT - Automated Vehicle Traffic Control Tower - Fas 1

AVTCT-projektet undersöker trafikeffekterna på automatiserade fordon och trafikledning av kommersiellt drivna bilpooler och kollektivtrafik.

Ett så kallat kontrolltorn för automatiserade och självkörande fordon.

Målet med projektets förstudiefas var att förstå rollen av ett trafikledningstorn (TCT) för automatiserade vägfordon (AV). Ett sådant kontrolltorn kommer att användas för kontroll och operationer på fordons-, flotta- och trafiknivåer, som alla kommer att påverkas av införandet av automatiserade och förarlösa fordon. I en gemensam ansträngning av Integrated Transport Research Lab och industrin försökte detta projekt påskynda forskningen på en plattform som stödjer övervakning, kontroll och hantering av AV:s. I denna studie identifierades luckor, barriärer och potentiella olika scenarier.

Slutsatser från förstudien

En slutsats från förstudien är att Kontrolltornet kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av ett automatiserat transportsystem på kort, medellång och lång sikt. Det finns många förväntningar och uppgifter för AVTCT, inklusive fjärrstyrning av fordon, förvaltning av fordonsflottan och att hjälpa fordon att avgöra vilka vägar fordonen får köra på. Flera typer av kontrolltorn kommer att behövas, beroende på målen för olika aktörer (t.ex. fordonstillverkare, fordonsägare, vägunderhåll, trafikledning) som kan samverka i ett ekosystem. Detta ekosystem kan ses som en tillämpning av "system av system".

Projektpartners för fas 1: Integrated Transport Research Lab på KTH (koordinator), Mobile Services Lab på KTH, Asta Zero, Carmenta.

Mer information om fas 1 hittar du här

Period
December 2017 - november 2018

Kontakt
Jonas Mårtensson
jonas1@kth.se 

Projekt partners
Integrated Transport Research Lab at KTH (coordinator), Mobile Services Lab at KTH, CarmentaEricssonScaniaVolvo och Trafikverket.

Vinnovanummer
2017-05398 

Läs om AVTCT Fas 2

Ett så kallat kontrolltorn för automatiserade och självkörande fordon.

AVTCT - Automated Vehicle Traffic Control Tower - Fas 2

AVTCT-projektet undersöker trafikeffekterna på automatiserade fordon och trafikledning av kommersiellt drivna bilpooler och kollektivtrafik.