Skip to main content

Affärsmodeller

Ny och mer hållbar teknik inom mobilitet och transporttjänster skapar affärsmöjligheter. Samtidigt har affärsmodeller och ekonomins ekosystem identifierats som flaskhalsar för tillväxten av nya tjänster när värdekedjan förändras. I både person- och godstransporter förväntar vi oss nya och förändrade roller, en förskjutning i hur värde förvaltas och skapas och nya typer av offentlig-privata affärsrelationer. Det är därför vi fokuserar på affärsmodeller.

Medan tekniken mognar när tiden går, förändras affärsmodeller kanske inte alltid lika snabbt. Så för att innovativa, samverkande, uppkopplade och automatiserade mobilitetslösningar för gods och människor ska kunna slå igenom och nå marknaden kommer vi att behöva nya fungerande affärsmodeller eller betydande förändringar av nuvarande modeller.

För att övervinna de identifierade utmaningarna och stimulera de nya samarbeten och affärsmodeller som behövs i framtidens transportsystem, så fungerar Drive Swedens tematiska område som en samarbetsplattform, inkubator och test-arena för nya affärsmodeller och samarbeten.

 

Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
KTH + online
En bild på en av Drive Swedens pusselbitar med texten Affärsmodeller.

Drive Sweden Business Model Lab – Workshop: Autonoma Transporter

Drive Sweden
Den 17 oktober arrangerade Drive Sweden Business Model lab en workshop tillsammans med Applied...
-
Online
car in a tunnel

Drive Sweden Temaområdesmöte: Affärsmodeller & Digital infrastruktur

Självkörande transporter i svenska städer – från utopi till verklighet! Vilka bakomliggande behov...
-
Online

Drive Sweden temaområdesmöte: Affärsmodeller & Policyutveckling

Delad data som en möjliggörare för framtida affärsmodeller. Se eventet här!

Projekt och resultat

Drive Sweden har redan närmat sig dessa affärsmodeller, till exempel genom våra projekt KOMPIS, Scania Go och LIMA. Dessa projekt fokuserar på Mobility as a Service (MaaS), MaaS för företag och de nya roller som resenärer och arbetsgivare kommer att kunna ha i framtidens transportsystem. Genom dessa och flera projekt har vi satt fingret på utmaningarna när det gäller affärsmodeller för datadelning, digital infrastruktur, ”kontrolltorn” för automatiserade fordon med mera.

Ciklo swap station. Foto: Ciklo

CoMiMo – Connected Micro Mobility

CoMiMo - Connected Micro Mobility - bygger på en systemlösning som undanröjer de hinder som idag finns för uppkopplad, effektiv och säker mikromobilitet. Projektet skapar samverkan och löser behov i...
aimg

Det automatiserade transportsystemets effekter – SEVS för AD

(2016-2017) Vilka effekter får det automatiserade transportsystemet på samhället? Vilka är de automatiserade lösningarna som kan bidra till ett mer hållbart transportsystem? Vi behöver utveckla...
Singapore på kvällen

DirveX - Förstudie

Den svenska modellen för samarbete avseende innovation inom området smart mobilitet har rönt stort internationellt intresse, och DriveX syftar till att se hur den modellen kan exporteras till andra...
Bil kör på en bred motorväg

DS Test Site Göteborg 2016

Detta projekt syftar till att ta fram en plan för hur verklighetslab kan stödjas i Göteborg med en operativ organisation för verklighetslab. Den första tillämpningen som planeras är minibussar på...

Vill du veta mer om temaområdet Affärsmodeller?

Kontakta våra ansvariga.

Så jobbar Drive Sweden med Business Model Lab

Drive Sweden Business Model Lab är en inkubator för projekt som arbetar efter Drive Swedens mål. Business Model Lab utvecklar affärsmodeller och ger stöd till case och projekt.

Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2019-2020

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2020-2021

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2021-2023

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Profilfoto - Business Model lab

Drive Sweden Business Model Lab 2023-2024

Syftet med projektet Drive Sweden Business Model Lab är att stötta Drive Swedens arbete för att tackla hållbarhetsutmaningar som samhället och näringslivet står inför genom att accelerera...

Vill du veta mer om Business Model Lab?