Skip to main content

DS Test Site Göteborg 2016

Bil kör på en bred motorväg

Regeringen uppmuntrar aktörer att starta verklighetslab med automatiserade fordon för att bygga kompetens om nyttan och användaracceptans. Lagstiftning för att bedriva försöksverksamhet med automatiserade fordon i Sverige förväntas bli klar i mitten av 2017. Detta projekt syftar till att ta fram en plan för hur verklighetslab kan stödjas i Göteborg med en operativ organisation för verklighetslab. Den första tillämpningen som planeras är minibussar på Lindholmen.

Period
oktober 2016 - april 2017

Kontakt
Kent Eric Lång
kent-eric.lang@ri.se

Vinnovanummer
2016-04622