Skip to main content

Drive Sweden Business Model Lab 2021-2023

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en flaskhals.

Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Syfte och mål

Målen har uppnåtts genom att hålla temaområdesträffar, webinarium/seminarium samt workshops för att driva idégenerering, följt av stöd kring affärsmodellering, ekosystemsanalys, match-making, samt utveckling av nya samverkansmodeller i syfte att utveckla projekt kring affärsmodellsinnovation. Business Model Lab har hjälpt till med projektledning eller annat stöd för att driva 11 olika projekt. Dessa projekt utvecklar eller har utvecklat nya affärsmodellsinnovationer eller forskningsresultat inom en rad olika områden kopplade till Drive Swedens mål.

Resultat och förväntade effekter

Business Model Lab har förväntats (1) utveckla affärsmodeller för att stimulera hållbara mobilitetsinnovationer; (2) sprida kunskap om nya mobilitetsaffärsmodeller till det bredare Drive Sweden-nätverket; (3) generera affärsmodellsprojekt; och (4) överbrygga "dödens dal" för nya mobilitetsinnovationer genom att bilda och stötta uppskalningsinitiativ. Detta har projektet lyckats med genom ett aktivt deltagande och arrangerande av temaområdesträffar, webinarium, och workshops samt genom att skapa, stötta och driva FOI-projekt för nya innovationer och uppskalning.

Upplägg och genomförande

Planen var att genomföra 8 tematiska workshops, utformade för att tackla industripartnernas specifika affärsmodellsutmaningar samt främja samarbeten mellan de olika aktörerna. Generaliserade lärdomar skulle dokumenteras och spridas till Drive Swedens partners. Detta har också genomförts. Under tidens gång har labbet utvecklat sin metodik och blivit allt mer fokuserad på konkreta problem och lösningar som kräver affärsmodellsutveckling. Spridning har skett genom rapporter och presentationer samt genom temaområdesträffar och webinarier där olika experter har deltagit.

Period
Februari 2021 - april 2023

Projektpartners
KTH ITRL, Sustainable Innovation, EasyMile, Applied Autonomy, Kyyti, Go Mobile As, Arthur D. Little AB, Freelway, ElonRoad, DHL, Vattenfall, Ragn-Sells, Bring.

Kontakt
Roland Elander, Sustainable Innovation

Vinnovanummer
2021-01077

Detta händer inom området

-
K2, Bruksgatan 8, våning 5 i Lund
Different small vehicles and micromobility in Gothenburg.

Workshop för projektidéer om mikromobilitet - Skåne och Öresundsregionen

Klimatsmart Mobilitet 2030 & Drive Sweden Business Model Lab
Välkommen att delta i en workshop med syftet att generera ansökningar till Drive Swedens utlysning...

Relaterade projekt

Ett eldrivet mindre fordon för citylogistik. Foto: Ragn-Sells.

Urban Logistik Barkarby

Hur ser framtidens hållbara flöde av produkter och varor till och från staden ut? Hur använder vi stadens ytor på ett optimalt sätt? Vilka transportfordon ska vi använda och hur kommer stadens...
Härnösand och dess ytterekanter. Photo by Peter van der Meulen on Unsplash.

Arbetspendling - beteendeförändring med digitalt stöd

Projektet syftar till att främja mobilitetstjänster anpassade för pendling mellan stadskärna och landsbygd. En del kan vara digital samåkningstjänst, en annan arbetspendling som samordningsfunktion.
Ciklo swap station. Foto: Ciklo

CoMiMo – Connected Micro Mobility

CoMiMo - Connected Micro Mobility - bygger på en systemlösning som undanröjer de hinder som idag finns för uppkopplad, effektiv och säker mikromobilitet. Projektet skapar samverkan och löser behov i...
En busshållsplats.

Färdplan Färingsö

Syftet med färdplan Färingsö var att accelerera omställningen till morgondagens vision om uppkopplad, autonom, digitaliserad och hållbar kollektivtrafik för landsbygden.
Matkassar. Foto: Maria Lin Kim on Unsplash.

SSKe – Storskaliga, samordnade och kundanpassade e-handelsleveranser

Storskaliga, samordnade och kundanpassade e-handels-leveranser kommer testa en ny storskalig lösning för hållbara matleveranser, där kylda livsmedel transporteras i en återanvändbar kartong som...

Läs om tidigare faser och fortsättningen av Business Model Lab

Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2019-2020

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2020-2021

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Profilfoto - Business Model lab

Drive Sweden Business Model Lab 2023-2024

Syftet med projektet Drive Sweden Business Model Lab är att stötta Drive Swedens arbete för att tackla hållbarhetsutmaningar som samhället och näringslivet står inför genom att accelerera...