Skip to main content

Drive Sweden Business Model Lab 2021-2023

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en flaskhals.

Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Framväxten av nya tjänster skulle kunna leda till nya roller, nya aktörer och förändringar i nuvarande värdekedjor. Utvecklingen vi ser sätter press på dagens affärsmodeller och öppnar dörren för att radikalt ändra dem, samtidigt som nya aktörer med nya affärsmodeller kan göra entré.

Projektet vill accelerera implementeringen och användningen av uppkopplad, delad och automatiserad mobilitet genom att identifiera och lösa flaskhalsar kopplade till affärsmodeller. Uppkopplade och automatiserade fordon och nya mobilitetstjänster innebär förändringar för dagens transportmarknad i form av nya utmaningar och möjligheter kopplade till affärsmodeller för både person- och godstransporter för dagens transportmarknad. Projektet vill därför hjälpa partners med att utceckla projektidéer relaterade till förändringar av affärsmodeller.

Drive Sweden Business Model Labs mission är att vara en inkubator för projekt och aktiviteter kopplade till utvecklandet av affärsmodeller och att ge stöd till projekt som arbetar efter Drive Swedens mål.

Period
Februari 2021 - april 2023

Projektpartners
KTH ITRL, Sustainable Innovation, EasyMile, Applied Autonomy, Kyyti, Go Mobile As, Arthur D. Little AB, Freelway, ElonRoad, DHL, Vattenfall, Ragn-Sells, Bring.

Kontakt
Roland Elander, Sustainable Innovation

Vinnovanummer
2021-01077

Detta händer inom området

-
K2, Bruksgatan 8, våning 5 i Lund
Different small vehicles and micromobility in Gothenburg.

Workshop för projektidéer om mikromobilitet - Skåne och Öresundsregionen

Klimatsmart Mobilitet 2030 & Drive Sweden Business Model Lab
Välkommen att delta i en workshop med syftet att generera ansökningar till Drive Swedens utlysning...