Skip to main content

Drive Sweden Business Model Lab 2019-2020

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en flaskhals.

Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Syfte och mål

Business Model labs syfte är att vara en “inkubator och ett platform för lärande” för projekt och aktiviteter relaterade till affärsmodellutveckling. Samt främja projekt som är i linje med Drive Swedens övergripande målsättningar. BML har hjälpt till att lösa affärsmodellsproblematik för industriella partners. Det övergripande målen är att främja diskussioner, partnerskap och generera projekt för att utveckla framtida affärsmodeller inom mobilitetsområdet.

Resultat och förväntade effekter

BM lab har varit en värdefull källa till kunskap, och nätverksmöjligheter för partners. Akademiska och industriella insikter rörande affärsmodeller har framgångsrikt överförts till partners. Denna kunskapsöverföring kan assistera partners i att framgångsrikt navigera komplexa transportmiljöer för uppskalning av hållbara innovationer. Förutom att generera kunskap, har BML leverarat enligt målsättning, i form av två spin-offs och fyra uppskalningsinitiativ med fokus på elektrifiering, logistik, data och lätta delade fordon.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av BML har gått enligt plan. BML teamet genomförde sex tematiska workshops. WSs designades för att tackla industriparternas specifika affärsmodellsutmaningar samt för att främja samarbeten mellan partners. Arbetet inkluderade kartläggning av aktörernas utmaningar relaterade till affärsmodeller och värdeskapande. Två WSs fokuserade på specifika utmaningar skapade av Covid-19 pandemin (t ex förändringar i värdekedjan och kundbeteenden). BML avslutades med WSs med fokus på datadrivna affärsmodeller och affärsmodeller ur ett ekosystemsperspektiv.

Period
Oktober 2019 - december 2020

Projektpartners
KTH ITRL, Sustainable Innovation, EasyMile, Applied Autonomy, Kyyti, Go Mobile As, Arthur D. Little AB, Freelway, ElonRoad, DHL, Vattenfall, Ragn-Sells, Bring.

Kontakt
Roland Elander, Sustainable Innovation

Vinnovanummer
2019-04814

 

Relaterade projekt

Bilväg genom en allé med träd

Kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre tätorter- förstudie

Bereda för framtida demonstrationsprojekt för kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre tätorter. Projektet identifierade lämpliga områden, mobilitetstjänster som motsvarar invånares...

Läs om fortsättningen av Business Model Lab 

Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2020-2021

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2021-2023

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Profilfoto - Business Model lab

Drive Sweden Business Model Lab 2023-2024

Syftet med projektet Drive Sweden Business Model Lab är att stötta Drive Swedens arbete för att tackla hållbarhetsutmaningar som samhället och näringslivet står inför genom att accelerera...