Skip to main content

Drive Sweden Business Model Lab 2020-2021

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en flaskhals.

Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Syfte och mål

Målet var att genom dessa in-depth studies med bolagen utveckla affärsmodeller som verifieras med kunder och partners för att testa hypotesen att detta är ett avgörande steg i att överbrygga ”döden dal”, dvs den punkt där innovationsbolag har utvecklat och verifierat en lösning men ännu inte lyckats skapa kommersiellt insteg och intäkter. Dessa case har gemensamt att arbetet i praktiken undanröjt barriärer för kommersialisering genom affärsmodellering, utveckling eller helt nya affärsmodeller samt etablering av partnerskap för att undanröja barriärer för kommersialisering.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att Univrses affärsmodell (AM) baserad på visualisering av urban city data är verifierad med två potentiella kunder. Elonroad har resulterat i en ny AM med stationär automatladdning som tjänst genom samverkan med Vattenfall Energy Solutions. Freelways affärsmodellering har resulterat dels i en ny tjänst för on demand linjetrafik på destinationer som är lanserad samt en ny positionering. Luvly har resulterat i en ny AM för bolagets patenterade produktionsprocess vilket möjliggör konkurrensfördelar för transportörer tex Bring.

Upplägg och genomförande

Genomfödet av BML scale up har gått enligt plan. BML teamet genomförde flera workshps, intervjuer, match making med partners/potentiella kunder designad för att utveckla och verifiera specifika affärsmodeller. Metodiken i BML scale up bygger på in-depth affärsmodellering (se bilagor), användning av verktyg som Business Model canvas och value proposition canvas, verifiering med kunder och partners för att testa hypotesen. Generellt genomfördes arbetet med varje case enligt denna metod och upplägg. Dock innebar varje case naturligt flera unika delar.

Period
November 2020 - augusti 2021

Projektpartners
KTH ITRL, Sustainable Innovation, EasyMile, Applied Autonomy, Kyyti, Go Mobile As, Arthur D. Little AB, Freelway, ElonRoad, DHL, Vattenfall, Ragn-Sells, Bring.

Kontakt
Roland Elander, Sustainable Innovation

Vinnovanummer
2020-04234

Läs om tidigare faser och fortsättningen av Business Model Lab

Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2019-2020

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Drive Sweden Business Model Lab 2021-2023

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en...
Profilfoto - Business Model lab

Drive Sweden Business Model Lab 2023-2024

Syftet med projektet Drive Sweden Business Model Lab är att stötta Drive Swedens arbete för att tackla hållbarhetsutmaningar som samhället och näringslivet står inför genom att accelerera...