Skip to main content

Utlysningar

Inom Drive Sweden finns det med jämna mellanrum möjlighet att genom utlysningar söka stöd för nya projekt. Här lägger vi upp information när så är fallet. 

Hållbar tillgänglighet för hela Sverige

Utforska, utveckla och testa lösningar som bidrar till klimatsmarta, hållbara rese- och transportvanor mellan stad och land, i tätortsnära landsbygd. I denna nya utlysning, som hålls av Vinnova i samarbete med Drive Sweden och Viable Cities, kan ni söka stöd för projekt som adresserar just detta. Utlysningen syftar till att främja samarbeten mellan olika aktörer inom mobilitetssektorn och kommunerna, där förändringen ska ske. 

Om utlysningen

Vi söker efter lösningar som förenklar för människor och organisationer att göra klimatsmarta och hälsosamma val för olika typer av mobilitetsbehov: exempelvis till och från jobb, skola eller fritidsaktiviteter eller för e-handelsinköp. Vi söker även efter nya eller utvecklade metoder för exempelvis samhällsplanering, fysisk planering och arkitektur. Metoderna ska syfta till att effektivisera transporter och förflyttningar som främjar mer hållbara val.

Lösningarna har som gemensam nämnare att de ökar individers och organisationers kunskap, motivation eller förutsättningar att adressera attityder och beteenden som främjar hållbara rese- och transportmönster.

Lösningarna ska bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt de nationella klimat-, transport- och näringspolitiska målen, vilket förutsätter förändring och omställning. Vi vill främja beteenden på vardagsnivå som bidrar till de uppsatta målen.

Vi avser att utlysa cirka 10 miljoner kronor i denna utlysning, över åren 2022 och 2023.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till juridiska personer, till exempel företag, idéburen sektor, offentlig sektor och forskningsorganisationer. Det finns krav på samverkan, och aktörskonstellationen ska bestå av minst två projektparter. Minst en av dessa projektpartner ska vara bland de 23 kommuner som ingår i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 och som därigenom kan påvisa starka och långsiktiga ambitioner i sitt klimatomställningsarbete.

Sista ansökningsdag

20 oktober 2022, klockan 14:00

Ansökan, frågor och kontakt

Vill du söka projektstöd, veta mer eller behöver hjälp med att formulera ansökan eller hitta partners, kontakta:

Fredrik Olsson, projektledare för Klimatsmart Mobilitet 2030
fredrik.olsson@drivesweden.net
070-486 10 45

Andra relevanta utlysningar

Möjligheter för samarbete med Israel inom AI, cybersäkerhet, mobilitet, miljöteknik och hälsa

Vinnova har nu en utlysning öppen för finansiering för en förstudie med det långsiktiga målet att främja innovationsprojekt mellan aktörer inom AI, cybersäkerhet, mobilitet, miljöteknik och hälsa i både Sverige och Israel.

Att inleda ett partnerskap kan ta tid och resurser i anspråk. Denna satsning är till för dig som vill ta det första steget på vägen.

Denna utlysning erbjuder stöd för en förstudie där ni undersöker möjligheterna för ett vidare samarbete mellan aktörer i Sverige och Israel och som främjar innovationer inom AI, cybersäkerhet, mobilitet, miljöteknik och hälsa.

  • Minst en och max tre parter kan delta. Sökande kan vara ett SME (Små och medelstora företag), akademi, forskningsorganisationer, företag och offentlig sektor.
  • Sista dag i den första ansökningsperioden är 15 augusti men sista ansökningsdag för hela utlysningen är 15 november

Läs mer hos Vinnova

Drive Swedens matchmaking för projekt

Har du en intressant idé för ett Drive Sweden-projekt som du ansökt om finansiering för men skulle vilja addera ytterligare partners och kompetenser till? Fyll i det här formuläret, eller mejla oss informationen vi efterfrågar i det, så lägger vi ut information om projektet och era behov på vår webbplats. Skicka informationen till programoffice@drivesweden.net

Vilka söker projektpartners?

Här kan du se vilka som söker projektpartners nu

Om du vill ha uppdateringar från Drive Sweden och få information om kommande utlysningar, kan du anmäla dig till Drive Swedens nyhetsbrev här.