Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Utlysningar

Inom Drive Sweden finns det med jämna mellanrum möjlighet att genom utlysningar söka stöd för nya projekt. Här lägger vi upp information när så är fallet. 

Ny utlysning mellan 18 maj och 2 november

Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet? Adresserar din idé också hur uppkoppling, delning och automation kan bidra till mer miljövänliga och effektiva transportsystem? I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet för människor och gods.

Vad kan ni söka för?
Forsknings- och innovationsprojekt för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods.

Vem kan söka?
Aktörer inom, eller med relevans för, de innovationsområden som omfattas av programmet Drive Sweden. Projektet ska ha minst två parter, varav en från näringsliv eller offentlig aktör.

Hur mycket kan ni söka?
Vinnovas bidrag kan uppgå till 4 miljoner kronor per projekt. Finansieringstiden är max 24 månader. Budgeten för detta erbjudande är ca 12 miljoner kronor. Medfinansiering ska uppgå till 50 procent för projektet som helhet.

Utlysningen ligger här hos Vinnova

Drive Swedens matchmaking för projekt

Har du en intressant idé för ett Drive Sweden-projekt som du ansökt om finansiering för men skulle vilja addera ytterligare partners och kompetenser till? Fyll i det här formuläret, eller mejla oss informationen vi efterfrågar i det, så lägger vi ut information om projektet och era behov på vår webbplats. Skicka informationen till programoffice@drivesweden.net

Vilka söker projektpartners?

Här kan du se vilka som söker projektpartners nu
 

Om du vill ha uppdateringar från Drive Sweden och få information om kommande utlysningar, kan du anmäla dig till Drive Swedens nyhetsbrev här

En översikt av pågående projekt finns här