Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

logo

Utlysningar

Inom Drive Sweden finns möjligheter till finansiering från Vinnova för projekt som är inriktade mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet samt fokuserar på hur automation kan bidra till mer miljövänliga person- och godstransporter. Nästa utlysning öppnar runt juni 2018.

Syftet med den förra utlysningsomgången var främst att bygga vidare på de insatser som görs och har gjorts under programmets första verksamhetsår. Detta kunde därmed omfatta t.ex.:

  • Tjänsteinnovation på den molnplattform Open Cloud som utgör programmets största investering så här långt
  • Uppföljningsprojekt på de förstudier som nu pågår
  • Forskning och demo/testprojekt kring samhällsnytta, användaraspekter eller andra områden i anslutning till de testmiljöer (s.k. Test Sites) som Drive Sweden etablerar

En översikt av pågående projekt finns här:
Strategiska projekt och Utlysningsprojekt
 

Nästa utlysning öppnar runt juni 2018

  • Mer information kommer då finnas tillgängligt på denna sida

 

Inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden samlar vi expertis från alla samhällssektorer för att ta fram automatiserade transportsystem, för både människor och för gods.