Skip to main content

Utlysningar

Nu har Drive Sweden en ny utlysning. Läs mer här!

Ny utlysning nu öppen

Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik

Har du en idé om hur små fordon ska kunna användas mer och säkrare? I vår nya utlysning som öppnar den 26 januari finansierar vi projekt som använder digital teknik för att uppnå en smartare, mer trafiksäker och hållbar användning av små fordon.

De mindre fordonen har potential att minska trängsel i transportsystemet och det kommer ständigt nya typer av dessa ut på marknaden. Med små fordon avser vi mindre vägburna fordon som endast får framföras i låga hastigheter.

Men användningen väcker många frågor om både godslogistik och persontransporter. Vad krävs för att fordonen ska användas tryggt, säkert och effektivt? Går det att använda digital teknik som delad data från uppkopplade mobilister för att förbättra planeringen för dessa fordon? Hur kan trafiksäkerheten öka och förutsättningarna för mikroleveranser förbättras?

Drive Sweden ser stora möjligheter med att få mer innovation att ske inom detta område. Under förberedelsearbetet för utlysningen bjöds vårt nätverk in för att komma med inspel till utformningen av utlysningen. Se presentationer från mötet den här. Vi arrangerar också tre informationsmöten om utlysningen, anmäl dig till dem här:
27 januari
1 februari
7 februari

Utlysningen finns på Vinnovas webbplats – länk till deras utlysningssida hittar du nedan. Där kan du läsa mer om anmälningsprocessen och även hitta hur du ansöker. Finansieringstiden är max 24 månader, varje projekt kan beviljas upp till tre miljoner kronor och finansiering via utlysningen kan maximalt utgöra 50% av totala projektbudgeten. Som mest kommer 15 miljoner kronor att fördelas av Vinnova/Drive Sweden. 

Relevanta utlysningar arrangerade av andra aktörer

Här uppdaterar vi när det finns utlysningar kopplade till vårt område och vårt ekosystem.

Drive Swedens matchmaking för projekt

Har du en intressant idé för ett Drive Sweden-projekt som du ansökt om finansiering för men skulle vilja addera ytterligare partners och kompetenser till? Fyll i det här formuläret, eller mejla oss informationen vi efterfrågar i det, så lägger vi ut information om projektet och era behov på vår webbplats. Skicka informationen till programoffice@drivesweden.net

Vilka söker projektpartners?

Här kan du se vilka som söker projektpartners nu

Om du vill ha uppdateringar från Drive Sweden och få information om kommande utlysningar, kan du anmäla dig till Drive Swedens nyhetsbrev här.