Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Utlysningar

Nu finns nya möjligheter till finansiering från Vinnova för projekt inom Drive Sweden som är inriktade mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet samt fokuserar på hur automation kan bidra till mer miljövänliga person- och godstransporter.

Syftet med denna utlysningsomgång är främst att bygga vidare på de insatser som görs och har gjorts under programmets första verksamhetsår. Detta kan därmed omfatta t.ex.:

  • Tjänsteinnovation på den molnplattform Open Cloud som utgör programmets största investering så här långt
  • Uppföljningsprojekt på de förstudier som nu pågår
  • Forskning och demo/testprojekt kring samhällsnytta, användaraspekter eller andra områden i anslutning till de testmiljöer (s.k. Test Sites) som Drive Sweden etablerar

En översikt av pågående projekt finns här:
Strategiska projekt och Utlysningsprojekt

  • Utlysningen öppnar 15 december och sista ansökningsdag är 15 mars 2017
  • Vinnovas bidrag är mellan 500 000 kronor och 5 miljoner kronor per projekt och kan maximalt uppgå̊ till 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. 

På Vinnovas hemsida hittar du all information du behöver, samt ansökningsmall:

Läs mer och ansök

Detaljerad beskrivning av utlysningen:

Utlysningstext

Är du osäker på om din projektidé passar in i utlysningen så erbjuder programledningen även en möjlighet att göra en preliminär bedömning innan du lägger tid på att skriva en komplett ansökan. Mer information om denna möjlighet finns här:

Länk till Bedömning Projektidé

Inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden samlar vi expertis från alla samhällssektorer för att ta fram automatiserade transportsystem, för både människor och för gods.