Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Utlysningar

Drive Swedens 3e öppna utlysning - ansök innan 27 september! Inom Drive Sweden finns möjligheter till finansiering från Vinnova för projekt som är inriktade mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet samt fokuserar på hur automation kan bidra till mer miljövänliga person- och godstransporter.

Syftet med denna utlysningsomgång (som öppnade i juni 2018) är att bygga vidare på de insatser som görs och har gjorts under programmets första tre verksamhetsår. Detta kan därmed omfatta t.ex.:

  • Tjänsteinnovation på den molnplattform Open Cloud som utgör programmets största investering så här långt
  • Uppföljningsprojekt på de förstudier som nu pågår
  • Forskning och demo/testprojekt kring samhällsnytta, användaraspekter eller andra områden i anslutning till de testmiljöer (s.k. Test Sites) som Drive Sweden etablerar

En översikt av pågående projekt finns här:
Strategiska projekt och Utlysningsprojekt

  • Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet?
  • Fokuserar din idé också på hur automation kan bidra till mer miljövänliga transporter?
  • I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet och hållbara transporter.

Ansök senast den 27 september!

Mer info & ansökan

Inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden samlar vi expertis från alla samhällssektorer för att ta fram automatiserade transportsystem, för både människor och för gods.