Skip to main content

Inspel till Drive Swedens utlysning 2023

-
Online

Under detta event bjöd vi in vårt nätverk för att hjälpa oss att förstå utvecklingspotential och innovationsbehov inom mini- och mikromobilitet. Inspelen vi fick kommer att kommer att bidra till Drive Swedens utlysning som öppnar under början av 2023.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
Personer använder sig av hyrcyklar, elsparkcykel och kollektivtrafik.

Mikromobilitet (mindre fordon <45 km/h) har potential att minska trängsel i transportsystemet och det kommer ständigt nya typer av fordon. Men användningen väcker många frågor om både godslogistik och persontransporter. Vad krävs för att fordonen ska användas tryggt, säkert och effektivt? Går det att använda digital teknik som delad data från uppkopplade mobilister för att förbättra planeringen för dessa fordon? Hur kan trafiksäkerheten öka och förutsättningarna för mikroleveranser förbättras? Och hur definierar vi egentligen “mikromobilitet”?

Drive Sweden undersöker nu möjligheten att med hjälp av en riktad utlysning få mer innovation att ske inom detta område. Utlysningen planeras att öppna hos Vinnova i februari och omfatta minst 10 miljoner kronor. Under detta event gavs Drive Swedens nätverk möjlighet att komma med inspel till utlysningen.

Agenda och presentationer

Välkommen och intro till mötet och Drive Sweden
Malin Andersson, Programchef Drive Sweden

Trafikverkets perspektiv på målbilden för aktivt resande och generella behov av digitaliserade planeringsunderlag
Henric Storswedh, Trafikverket

Trafiksäkerhetsfrågorna, problembilden och behov
Anna Niska, Cykelcentrum, VTI

Många talar om små fordons möjligheter för mer hållbar citylogistik – vilka behov finns hos godsdistributörerna?
Anastazia Kronberg, Mikromobilitetsklustret, Business Region Göteborg

Utmaningar och samarbetsmöjligheter med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Prem Huq, SKR och representanter från kommuner

Workshop kring frågorna:

  • Hur kan innovation stötta en positiv utveckling?
  • Vilken typ av frågeställningar/projekt/samarbeten skulle du vilja se?
  • Medskick till ansökans innehåll och format
  • Matchmaking – “jag har en idé/ett behov – är du intresserad?”