Skip to main content

Workshop för projektidéer om mikromobilitet - Skåne och Öresundsregionen

-
K2, Bruksgatan 8, våning 5 i Lund

Välkommen att delta i en workshop med syftet att generera ansökningar till Drive Swedens utlysning säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik. Workshoppen hålls i Lund och öppnar upp för att ge stöd till att utveckla bra projektidéer, färdiga som i idéstadiet.

Arrangeras av: 
Klimatsmart Mobilitet 2030 & Drive Sweden Business Model Lab
Different small vehicles and micromobility in Gothenburg.

Mindre väggående fordon som framförs i låga hastigheter utgör en allt större del av trafiken. Dessa fordonstyper har potential att minska trängsel i transportsystemet då de ofta kan gå på mindre trafikerade cykelvägar. De kan också medföra miljömässiga och effektivitetsrelaterade fördelar. Med nya fordonstyper uppkommer dock nya beaktanden gällande säkerhet, trygghet och effektivitet. För att dessa fordon ska uppnå sina potentiella fördelar och bli en accepterad del av våra transportsystem för såväl gods- som persontransporter krävs nya affärsmodeller- och arbetssätt som tar dessa faktorer i beaktning.

Under denna workshop är syftet att generera ansökningar till Drive Swedens utlysning säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik. Fokus är på städer och matchning av idéer, teknik och aktörer för att generera projektidéer/konsortier eller för att finslipa på redan existerande idéer. Välkomna att delta med era lösningar och projekt och få stöttning för att ta dem vidare, eller kom med viljan att skapa dem på plats!

Den här workshoppen är en del av Klimatsmart Mobilitet 2030, ett samarbete mellan Drive Sweden och Viable Cities – denna gång med stöd av Business Model Lab hos K2. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. 

Workshoppen fokuserar speciellt på lösningar för Skåne och Öresundsregionen.

Det här är ett riktat event med begränsat antal platser. Vill du vara med, kontakta:
fredrik.olsson@lindholmen.se.

Vi kommer sträva efter en mix av aktörer för att dra stadsinriktade projekt framåt.