Skip to main content

SSKe – Storskaliga, samordnade och kundanpassade e-handelsleveranser

Storskaliga, samordnade och kundanpassade e-handels-leveranser kommer testa en ny storskalig lösning för hållbara matleveranser, där kylda livsmedel transporteras i en återanvändbar kartong som tillför kyla till matvarorna som ska skickas ut till konsumenter.

Matkassar. Foto: Maria Lin Kim on Unsplash.

Genom en ny förpackningslösning kan matleveranser av kyl- och frysvaror ske utan behov av en kylbil, vilket är en förutsättning för mer effektiva transporter. Dessutom innehåller kartongen en uppkopplad temperatursensor som gör att kylkedjan kan hållas obruten från packning till att den når kunden. Den långsiktiga målsättningen är en global lösning inom livsmedelssektorn men också inom andra sektorer.

Syfte och mål

Projekts mål är att visa på att en storskalig lösning för hållbara leveranser av kylda livsmedel i en hel obruten kylkedja anpassad till e-handelns distributionsprocesser till slutkund ska fungera. Unikt är att detta sker utan att kyla tillförs under transporten genom en isolerande kartong med uppkopplad temperatursensor med obruten kylkedja. Det gör det möjligt med energieffektivisering av kyltransporter då kyla inte tillförs under transporten. Med helt nya fordon kan genom detta utföra transporterna, t.ex. elfordon utan orimligt stora batterier.

Förväntade effekter och resultat

Att ta fram en demonstration av en obruten kylkedja utan att kyla tillförs vid leveranserna av kylda och frysta livsmedel, samt visa på möjligheten med denna lösningen för distribution på helt nya och mer hållbara sätt. Målet är en global lösning inom livsmedelssektorn men också inom andra sektorer. Projektet ska också sprida kunskap och utveckla forskning kring livsmedels- och e-handelslogistik genom ReLog och deras know-how inom förpackningslogistik.

Period
Oktober 2021 - januari 2024

Kontakt
Roland Elander, Sustainable Innovation
roland.elander@sust.se

Partners
Aster, CLOSER, Dagab, Freelway, Lunds tekniska högskola, Stora Enso, Sustainable Innovation

Vinnovanummer
2021-04069