Skip to main content

Drive Sweden Public Engagement Competence Network Lunch & Learn: Ung Mobilitet

-
Online

Välkommen till vårt andra Lunch & Learn med vårt nätverk inom temaområdet Public Engagement! Temat är Ung mobilitet och under mötet kommer vi få ta del av en ny studie om ungdomars inställning till mobilitet och diskutera resultaten tillsammans med Cecilia Friis från NTF Väst.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
Lunch and learn om ung mobilitet

(The event will be held in Swedish)

Mötet är ett i en serie av lunchmöten där våra nätverksmedlemmar har prioriterat och valt vilka områden vi ska fördjupa oss i under våren när det gäller framtida mobilitet ur ett användarperspektiv.

Cecilia Friis kommer att presentera studien om ungdomars inställning till mobilitet och sedan får vi en chans att diskutera resultaten under ca 30 minuter.

Cecilia är projektledare på NTF Väst med mångårig erfarenhet av trafiksäkerhetsarbete med barn och unga. NTF arbetar för allas rätt till en säker trafik. Det övergripande målet för verksamheten är Nollvisionen: ingen ska behöva dödas eller skadas för livet i trafiken.