Skip to main content

4All

Projektets syfte är att ta fram underlag som kan bidra till hållbara mobilitetslösningar, i form av demonstratorer/piloter på en specifik plats, som utgår från att vara till nytta ”for all” och kan tillämpas i ett större sammanhang.

driveswedenbg

Genom att studera självkörande bussar avser vi adressera: 

•  ”For all”-begreppet; hur tillgänglighet (också utöver funktionsnedsättning) och önskan, viljan och möjligheten att använda lösningar kan definieras och behandlas. 
•  Hur försök och lösningar i ett specifikt fall kan expanderas till att omfatta andra eller utökade sammanhang, t.ex. m.a.p. geografisk täckning och användarkategorier.

Projektet kommer också bygga vidare på kända studier, tester och implementeringar med självkörande bussar genom två workshops. Avsikten med dessa är att diskutera vad som kan driva önskan att tillhandahålla en mobilitetstjänst med självkörande bussar, respektive viljan och önskan att använda en sådan tjänst. Som inledning till diskussionerna demonstreras ELIN, den självkörande bussen i Vallastaden, Linköping. 

Period
Oktober 2019 - oktober 2020 

Projektpartners
VTI, Linköpings kommun, Transdev, Östgötatrafiken, Mjärdevi Science Park, Akademiska hus samt kommuner, städer och regioner i de workshops som anordnas. 

Kontakt
Ingrid Skogsmo, VTI
ingrid.skogsmo@vti.se

Vinnovanummer
2019-04830