Skip to main content

Medborgarinvolvering

Fem personer sitter vid ett bord och har en diskussion

Medborgarinvolvering kring framtidens mobilitetslösningar har identifierats som en prioritering för regeringar, industri och andra intressenter för att kunna skörda de förväntade samhälleliga och affärsmässiga fördelarna kopplade till den nya tekniken och tjänsterna.

Efter att ha synat de utmaningar som är kopplade till detta har vi belyst behovet av att utveckla metoder och samarbetsmodeller som syftar till att engagera användare i att bidra till hur framtidens hållbara mobilitetslösningar utvecklas. Användare måste vara en del av processen för att skapa nya mobilitetslösningar genom användarinvolverande innovationsmetoder.


Programaktiviteter

Välkommen att delta på våra öppna möten. Ni har också möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Klicka på eventrutan, där finns presentationer från tidigare event.

-
Online
co_create

Drive Sweden Public Engagement Competence Network meeting

Welcome to join us for the second meeting of the Public Engagement Competence Network on January...
-
Online
co_create

Välkommen till lanseringen av Drive Swedens Public Engagement Competence Network!

Välkommen att bli en del av ett nytt kompetensnätverk för människocentrerade perspektiv på...

Projekt och resultat

Läs projektresultat om till exempel co-creation labs och användardrivna innovationsmetoder baserade på människocentrerad forskning.

Biljettautomater uppradade

Biljetter för digitaliserad mobilitet

Detta projekt har fångat behov och identifierat förslag till realiserbara biljettprodukter inom kollektivtrafiken för att kunna driva på utvecklingen av tjänster inom kombinerad mobilitet.
En bild över Stockholm och projektets logotyp.

Drive Sweden Test Site Stockholm Verklighetslabbet

Automatisering och uppkopplade fordon har stor potential att bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle, om de används på ett effektivt sätt.
Bil kör på en bred motorväg

DS Test Site Göteborg 2016

Detta projekt syftar till att ta fram en plan för hur verklighetslab kan stödjas i Göteborg med en operativ organisation för verklighetslab. Den första tillämpningen som planeras är minibussar på...
Bil kör på en bred motorväg

DS Test Site Göteborg 2017

Projektets syfte är att förstärka den positiva utveckling och nätverksbaserade organisation som finns i Västsverige för att utveckla framtidens transportsystem.
Fem personer sitter vid ett bord och har en diskussion

Så jobbar Drive Sweden med Public engagement competence network

Vi samlar olika intressenter och använder upplevelser för vardagen som utgångspunkt för att skapa realistiska lösningar och möjligheter att korsbefrukta olika kunskaper och perspektiv från Drive Sweden partners. Detta skapar en unik, dynamisk helhetssyn.

Medborgarinvolvering lyfter också frågor om tillgänglighet, etik och socialt ansvarsfull utveckling. Och Drive Sweden utgör en kraftfull plattform för att skapa djupare förståelse mellan produkt- och samhällsutvecklare, beslutsfattare och de människor som potentiellt påverkas av tekniken.

Vill du veta mer om temaområdet Medborgarinvolvering?

Kontakta våra ansvariga.

Ingrid Skogsmo
Ingrid Skogsmo
magnus granstrom
Magnus Granström
Mia
Mia Hesselgren