Skip to main content

AHA II - A Human Approach II

AHA II bygger vidare på samarbetsmodellen som arbetats fram i AHA genom att även engagera användarna i utvecklandet av framtida mobilitetslösningar.

AHA II presenteras under Drive Sweden Forum 220908.

AHA II svarar mot ett ökat behov av både samarbeten mellan offentlig sektor och industri, samt att involvera och engagera allmänheten i utvecklingen av nästa generation mobilitet i framtidens smartare städer.

Syftet med projektet att med utgångspunkt i människors vardagsliv i så kallade Living Labs i specifika stadsdelar i Helsingborg och Göteborg, prototypa framtidens mobilitetstjänster som är integrerade i stadsplanering för dörr-till-dörr transporter av människor och gods.

Projektet kommer att presenteras fortlöpande i såväl offentliga sammanhang som inom akademi och industri både nationellt och internationellt, samt vara värd för Drive Sweden event och tema-träffar.

 

Resultat från projektet

Period
Oktober 2019 - augusti 2022

Kontakt
Vaike Fors, Högskolan i Halmstad
vaike.fors@hh.se​ 

Projektpartners
Halmstad University, Volvo Cars (Human-Centric Lab), Gothenburg City, Helsingborg City, Skånetrafiken, Västtrafik

Vinnovanummer
2019-04786