Skip to main content

AHA II - A Human Approach II

AHA II bygger vidare på samarbetsmodellen som arbetats fram i AHA genom att även engagera användarna i utvecklandet av framtida mobilitetslösningar.

aha

AHA II svarar mot ett ökat behov av både samarbeten mellan offentlig sektor och industri, samt att involvera och engagera allmänheten i utvecklingen av nästa generation mobilitet i framtidens smartare städer.

Syftet med projektet att med utgångspunkt i människors vardagsliv i så kallade Living Labs i specifika stadsdelar i Helsingborg och Göteborg, prototypa framtidens mobilitetstjänster som är integrerade i stadsplanering för dörr-till-dörr transporter av människor och gods.

Projektet kommer att presenteras fortlöpande i såväl offentliga sammanhang som inom akademi och industri både nationellt och internationellt, samt vara värd för Drive Sweden event och tema-träffar.

 

Resultat från projektet

Vill du veta mer om projektet?

Period
2019-10-01 - 2021-12-31

Kontakt
Vaike Fors, Högskolan i Halmstad
vaike.fors@hh.se​ 

Projektpartners
Halmstad University, Volvo Cars (Human-Centric Lab), Gothenburg City, Helsingborg City, Skånetrafiken, Västtrafik