Skip to main content

AHA - A Human Approach

Ska vi, och våra städer, anpassa oss till ny mobilitet i städerna eller kan teknik skräddarsys för oss? AHA-projekten syftar till att skapa nya sätt att utveckla moderna fordon och smarta städer för ett hållbart samhälle.

ad cards photo

Det designetnografiska projektet "A Human Approach" (AHA) designar framtida smarta stadsmobilitetstjänster. Det sammanför även teknikdesigners, stadsplanerare och samhällsforskare för att etablera ett sätt att samarbeta på för att närma sig samhällsutmaningar ur ett användarcentrerat servicedesignperspektiv. AHA är utformat som ett "proof-of-concept" projekt för att skräddarsy och demonstrera en metod som kombinerar experimentella prototyper och testning av intelligenta tjänster för stadsutveckling och autonoma fordon, med deltagande- och mänskligt centrerad forskning. Som en del av projektet möts de olika intressenterna för att dela sina perspektiv för att tillsammans hantera framtida utmaningar inom stadsplaneringen och utvecklingen av autonoma bilar.

Projektets intressenter har identifierat ett behov av att anpassa utvecklingen av AD-tjänster i samband med nya förståelser av multimodal pendling, samåkning och samkörning som en prioriterad AD-tjänst för forskning och utveckling. Därför kommer projektet att undersöka potentialen för framtida intelligenta tjänster inom daglig pendling och de nya transportkonfigurationerna som utvecklas i förhållande till nya delade ekonomier. Det innebär att tänka på vardaglig pendling och framväxten av mobilitetsnav, dockningsplatser och nya vägar genom vardagen. Genom denna undersökning kommer projektet att utveckla en "proof-of-concept" studie och arbetsmodell för forskning, design och utveckling av tjänster, teknik och ytplanering för framtida intelligenta städer.

Projektet kommer att uppnå detta genom att
1. Undersöka potentialen för nya intelligenta tjänster för vardagliga övergångar, delning och logistik för både teknisk utveckling och stadsplanering.

2. Skapa en ny konsekvent antropologisk design som är överförbar och skalbar, som samlar intressenter (teknikdesigners, stadsplanerare, medborgare) i en process bestående av forskning, design och utvärdering för att bilda en mall för framtida projekt.

3. Utarbeta rekommendationer angående inriktning och potentiell inverkan av storskalig forskning och designagenda med inriktning på att skapa lösningar angående design för integrering av autonoma fordon, andra transportsätt och smart stadsteknik.

I AHA-projektet presenteras forskningsresultat från etnografiska studier om hur medborgarna uppfattar och använder sina bilar samt andra transportmedel kopplade till stadsplanering och teknikutveckling, med fokus på hur människor lever sina vardagsliv. Baserat på de etnografiska fynden och intressenternas frågor kommer forskargruppen att skapa olika material som används för att driva diskussionerna i projektverkstäderna, till exempel etnografiska insiktskort, rutiner för pendlingsrutiner, principer för stadsplanering och konstruktionsspecifikationer för mobiltjänster. Genom de olika verkstäderna i projektet integreras människors vardag i stads- och teknikutveckling genom etnografiska forskningsresultat.

Period
Juni 2018 - september 2019

Kontakt
Vaike Fors, Högskolan i Halmstad
Vaike.Fors@hh.se

Projekt partners
Högskolan i Halmstad, Volvo Cars, Göteborgs Stad, Helsingborgs Stad

Vinnovanummer
2018-02088