Skip to main content

Trafikledning av uppkopplade och självkörande fordon

Projektet hanterar en digitaliserad trafikstyrning för uppkopplade och självkörande fordon med trafikkontroll baserat på olika informationsflöden. Inom projektet kommer utredas möjligheter och utmaningar för trafikreglering till städer och regioner, inklusive förslag på roller och ansvarsmodeller för involverade aktörer (OEM, myndigheter mm).

aware traffic control

Projektbeskrivning

Målet med projektet var att definiera och föreslå ett molnbaserat system för trafikkontroll av automatiserade fordon med fungerande gränssnitt för fordon, vägmyndigheter och stadsmyndigheter samt tillhörande informationsflöden för uppkopplade fordon. Dessutom föreslog projektet lösningar på nödvändiga tjänster för trafikkontroll och informationsutbyte.

Funktionalitet för dynamisk reglering med hjälp av beslutsstödsmodeller för enskilda självkörande fordon utvecklades med gränssnitt som gav möjligheter att stänga vägar, ge dynamisk vägledning och hantering av nödsituationer.

Det huvudsakliga resultatet från detta projekt var en demonstration av systemet som hölls på Lindholmen Science Park i juni 2017. Denna demonstration visade informationsflödena från bilen till molnet, till en Central Traffic Control-plattform och tillbaka igen, liksom informationsflöde till den centrala trafikstyrningen från vägmyndigheten. Projektet använde och byggde på en hel del av den redan existerande molninfrastrukturen som utvecklats för Drive Sweden-initiativet.

aware mocell

Systemkonceptet hade en tydlig nationell och internationell räckvidd och därmed i förlängningen vara användbart för piloter i alla delar av landet, samt piloter internationellt för självkörande fordon. Projektet baserades på investeringar som redan är gjorda inom ramen för pågående projekt och program, som t.ex. Drive Sweden och Drive Me.

Projektperiod
September 2017 - december 2018

Kontakt
Kristian Jaldemark, Carmenta
kristian.jaldemark@carmenta.com

Projektpartners
Volvo Car CorporationEricssonCarmentaTrafikverketGöteborgs Stad 

Vinnovanummer
2016-04302

Relaterade projekt

Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI AWARE Scale Up

Syfte med projektet är att skapa en säkrare trafikmiljö genom att läsa av, förstå och förutse händelser i ett trafiksystem. Projektet bygger vidare på och skalar upp resultaten från Drive Sweden...
Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI Aware

AI Powered Awareness for Traffic Safety (AI Aware) är ett koncept för att undersöka och testa central trafikkontroll som stöder uppkopplade och automatiserade fordon. Genom en gemensam molntjänst...
ces2020 las vegas street

Förbättrad trafiksäkerhet genom samordnad användning av sensordata från fordon

Projektet kommer att studera hur sensorer på uppkopplade fordon kan bidra till en bättre bild av den aktuella trafiksituationen, för att ge bättre förutsättningar för en kvalitativ trafikstyrning.
ds driverless car evaluating upcoming traffic

Samordnat och avancerat förarstöd till uppkopplade och självkörande AD- och ADAS-fordon

(2018-2019) Projektet genomförde försök med ett centralt molnbaserat trafikledningssystem som sammanställer information och samordnar informationsutbytet med och mellan uppkopplade fordon.
utryckningsfordon

Trafikledning av utryckningsfordon

(2017-2018) Projektet hade som syfte till att vidareutveckla AD Aware Traffic Control med en automatiserad molnfunktion för att dela information om utryckningsfordon mellan autonoma fordon och...