Skip to main content

Samordnat och avancerat förarstöd till uppkopplade och självkörande AD- och ADAS-fordon

(2018-2019) Projektet genomförde försök med ett centralt molnbaserat trafikledningssystem som sammanställer information och samordnar informationsutbytet med och mellan uppkopplade fordon.

ds driverless car evaluating upcoming traffic

Målet med projektet var att utvidga den etablerade AD Aware Traffic Control-plattformen med funktioner för att visa hur Hazardous Location Warnings kan samlas in från flera OEM-företag och säkert delas mellan olika aktörer via ett sk Central Traffic Cloud. Befintliga internationella standarder användes med framgång för allt korrespondens och AD Aware TC-plattformen kompletterades också med mer stöd för C-ITS-standarder.

Projektet har visat hur delning av trafiksituationsdata via en central nivå kan ge en bredare och mer direkt förståelse av trafiksituationen i realtid och överföra detta till anslutna enheter. Detta innebär bättre vägledning för OEM-företag som driver AD-fordon samt förbättrad förarsupport genom OEM ADAS-moln.

Att få full medvetenhet om trafiksituationen är en hörnsten för en säkrare och effektivare drift av AD- och ADAS-fordonsflottor. Projektet kunde visa konkreta exempel på hur delning av data förbättrade den övergripande lägesmedvetenheten samt gav Advanced Cooperative Driver Assistance till specifika fordon.

Huvudresultatet från projektet var en demonstration av systemet som visar ett komplett tvåvägs korrespondensflöde mellan Volvo Cars- och CEVT-fordon över AD Aware Central Traffic Control Cloud. Demonstrationen hölls på Lindholmen Science Park i slutet av november 2019.

Projektet använde och utökade en hel del av den redan existerande molninfrastrukturen som utvecklats för Drive Sweden.

traffic flow

Projektperiod:
2018-11-01– 2019-12-23

Mer information:
AD Aware Traffic Control                                
AD Aware Traffic Control – Emergency Vehicle Information
Läs en kombinerad slutrapport här

Projektpartners:
CarmentaVolvo CarsCEVTEricssonRISE

Kontakt:
kristian.jaldemark@carmenta.com

Vinnovanummer
2018-03991

Relaterade projekt

Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI AWARE Scale Up

Syfte med projektet är att skapa en säkrare trafikmiljö genom att läsa av, förstå och förutse händelser i ett trafiksystem. Projektet bygger vidare på och skalar upp resultaten från Drive Sweden...
Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI Aware

AI Powered Awareness for Traffic Safety (AI Aware) är ett koncept för att undersöka och testa central trafikkontroll som stöder uppkopplade och automatiserade fordon. Genom en gemensam molntjänst...
ces2020 las vegas street

Förbättrad trafiksäkerhet genom samordnad användning av sensordata från fordon

Projektet kommer att studera hur sensorer på uppkopplade fordon kan bidra till en bättre bild av den aktuella trafiksituationen, för att ge bättre förutsättningar för en kvalitativ trafikstyrning.
utryckningsfordon

Trafikledning av utryckningsfordon

(2017-2018) Projektet hade som syfte till att vidareutveckla AD Aware Traffic Control med en automatiserad molnfunktion för att dela information om utryckningsfordon mellan autonoma fordon och...
aware traffic control

Trafikledning av uppkopplade och självkörande fordon

Projektet hanterar en digitaliserad trafikstyrning för uppkopplade och självkörande fordon med trafikkontroll baserat på olika informationsflöden. Inom projektet kommer utredas möjligheter och...