Skip to main content

AI Aware

AI Powered Awareness for Traffic Safety (AI Aware) är ett koncept för att undersöka och testa central trafikkontroll som stöder uppkopplade och automatiserade fordon. Genom en gemensam molntjänst kommer vi att undersöka hur AI kan möjliggöra förutsägbar medvetenhet i ett Smart City-sammanhang.

Genom att bedriva samarbete mellan trafikmyndigheter och -operatörer, leverantörer av kart- och platsdata och OEM-företag kan en ökad nivå av förutsägbar medvetenhet uppnås. Genom att sikta längre än att arbeta med realtidsdaata har projektet även potential att förutsäga och förhindra att en olycka inträffar. Den kollaborativa Drive Sweden Innovation Cloud-infrastrukturen kommer att användas för att kommunicera varningsmeddelanden och därigenom förhindra olyckor och faror.

Projektet förlängdes i en andra fas, AI AWARE Scale Up.

Tidsperiod
November 2020 - december 2021

Kontakt
Johan Amoruso Wennerby, Volvo Cars
johan.amoruso.wennerby@volvocars.com

Partners
Volvo Car Corporation (Koordinator), ZenseactCarmentaEricssonHERE TechnologyTrafikverketCity of GothenburgLindholmen Science Park

Vinnovanummer
​​​​​​​2020-04353

Relaterade projekt

Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI AWARE Scale Up

Syfte med projektet är att skapa en säkrare trafikmiljö genom att läsa av, förstå och förutse händelser i ett trafiksystem. Projektet bygger vidare på och skalar upp resultaten från Drive Sweden...
ces2020 las vegas street

Förbättrad trafiksäkerhet genom samordnad användning av sensordata från fordon

Projektet kommer att studera hur sensorer på uppkopplade fordon kan bidra till en bättre bild av den aktuella trafiksituationen, för att ge bättre förutsättningar för en kvalitativ trafikstyrning.
ds driverless car evaluating upcoming traffic

Samordnat och avancerat förarstöd till uppkopplade och självkörande AD- och ADAS-fordon

(2018-2019) Projektet genomförde försök med ett centralt molnbaserat trafikledningssystem som sammanställer information och samordnar informationsutbytet med och mellan uppkopplade fordon.
utryckningsfordon

Trafikledning av utryckningsfordon

(2017-2018) Projektet hade som syfte till att vidareutveckla AD Aware Traffic Control med en automatiserad molnfunktion för att dela information om utryckningsfordon mellan autonoma fordon och...
aware traffic control

Trafikledning av uppkopplade och självkörande fordon

Projektet hanterar en digitaliserad trafikstyrning för uppkopplade och självkörande fordon med trafikkontroll baserat på olika informationsflöden. Inom projektet kommer utredas möjligheter och...