Skip to main content

AI Aware

AI Powered Awareness for Traffic Safety (AI Aware) är ett koncept för att undersöka och testa central trafikkontroll som stöder uppkopplade och automatiserade fordon. Genom en gemensam molntjänst kommer vi att undersöka hur AI kan möjliggöra förutsägbar medvetenhet i ett Smart City-sammanhang.

Genom att bedriva samarbete mellan trafikmyndigheter och -operatörer, leverantörer av kart- och platsdata och OEM-företag kan en ökad nivå av förutsägbar medvetenhet uppnås. Genom att sikta längre än att arbeta med realtidsdaata har projektet även potential att förutsäga och förhindra att en olycka inträffar. Den kollaborativa Drive Sweden Innovation Cloud-infrastrukturen kommer att användas för att kommunicera varningsmeddelanden och därigenom förhindra olyckor och faror.

Projektet förlängdes i en andra fas, AI AWARE Scale Up.

Tidsperiod
November 2020 - September 2022

Kontakt
Johan Amoruso Wennerby, Volvo Cars
johan.amoruso.wennerby@volvocars.com

Partners
Volvo Car Corporation (Koordinator), ZenseactCarmentaEricssonHERE TechnologyTrafikverketCity of GothenburgLindholmen Science Park