Skip to main content

Förbättrad trafiksäkerhet genom samordnad användning av sensordata från fordon

Projektet kommer att studera hur sensorer på uppkopplade fordon kan bidra till en bättre bild av den aktuella trafiksituationen, för att ge bättre förutsättningar för en kvalitativ trafikstyrning.

ces2020 las vegas street

Projektet kommer att använda och utöka plattformen AD Aware Traffic Control för att koppla upp och interagera med fordons sensorplattformar och analysera hur detta tillsammans med annan trafik- och fordonsrelaterad data kan utnyttjas för att samordna och förbättra tjänster för trafiksäkerhet, samt utreda juridiska aspekter av sådana tjänster. 

Systemet kommer att vara uppkopplat mot flera olika fordonsflottor med avancerade förarstödsfunktioner (ADAS) och varierande grad av självkörandefunktioner (AD). Fordon från Volvo Cars, CEVT samt Veoneer kommer att utnyttjas för praktiska tester under projektet. Arbetet kommer att bygga vidare på den molnbaserade plattform som tagits fram i projekten ”AD Aware Traffic Control” (2016-04302), ”AD Aware Traffic Control Emergency vehicles” (2017-01985) samt ”AD Aware Traffic Control Advanced Cooperative Driver Assistance” (2018-03991). 

I arbetet används den teknik som finns i Drive Sweden Innovation Cloud och dess resultat kommer att integreras i denna innovationsplattform för framtida bruk.

Projektet har producerat en film som tydligt illustrerar hur systemet fungerar i praktiken, på vägarna. Se filmen här:

Projektperiod:
2020-01-07 - 2020-12-23

Kontakt:
Kristian Jaldemark, Carmenta
kristian.jaldemark@carmenta.com

Projektpartners:
CarmentaVeoneerCEVTVolvo Cars and Ericsson

Vinnovanummer
2019-05088

Relaterade projekt

Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI AWARE Scale Up

Syfte med projektet är att skapa en säkrare trafikmiljö genom att läsa av, förstå och förutse händelser i ett trafiksystem. Projektet bygger vidare på och skalar upp resultaten från Drive Sweden...
Text saying AI Aware over an animation of Gothenburg.

AI Aware

AI Powered Awareness for Traffic Safety (AI Aware) är ett koncept för att undersöka och testa central trafikkontroll som stöder uppkopplade och automatiserade fordon. Genom en gemensam molntjänst...
ds driverless car evaluating upcoming traffic

Samordnat och avancerat förarstöd till uppkopplade och självkörande AD- och ADAS-fordon

(2018-2019) Projektet genomförde försök med ett centralt molnbaserat trafikledningssystem som sammanställer information och samordnar informationsutbytet med och mellan uppkopplade fordon.
utryckningsfordon

Trafikledning av utryckningsfordon

(2017-2018) Projektet hade som syfte till att vidareutveckla AD Aware Traffic Control med en automatiserad molnfunktion för att dela information om utryckningsfordon mellan autonoma fordon och...
aware traffic control

Trafikledning av uppkopplade och självkörande fordon

Projektet hanterar en digitaliserad trafikstyrning för uppkopplade och självkörande fordon med trafikkontroll baserat på olika informationsflöden. Inom projektet kommer utredas möjligheter och...