Skip to main content

Förbättrad trafiksäkerhet genom samordnad användning av sensordata från fordon

Projektet kommer att studera hur sensorer på uppkopplade fordon kan bidra till en bättre bild av den aktuella trafiksituationen, för att ge bättre förutsättningar för en kvalitativ trafikstyrning.

ces2020 las vegas street

Projektet kommer att använda och utöka plattformen AD Aware Traffic Control för att koppla upp och interagera med fordons sensorplattformar och analysera hur detta tillsammans med annan trafik- och fordonsrelaterad data kan utnyttjas för att samordna och förbättra tjänster för trafiksäkerhet, samt utreda juridiska aspekter av sådana tjänster. 

Systemet kommer att vara uppkopplat mot flera olika fordonsflottor med avancerade förarstödsfunktioner (ADAS) och varierande grad av självkörandefunktioner (AD). Fordon från Volvo Cars, CEVT samt Veoneer kommer att utnyttjas för praktiska tester under projektet. Arbetet kommer att bygga vidare på den molnbaserade plattform som tagits fram i projekten ”AD Aware Traffic Control” (2016-04302), ”AD Aware Traffic Control Emergency vehicles” (2017-01985) samt ”AD Aware Traffic Control Advanced Cooperative Driver Assistance” (2018-03991). 

I arbetet används den teknik som finns i Drive Sweden Innovation Cloud och dess resultat kommer att integreras i denna innovationsplattform för framtida bruk.

Projektet har producerat en film som tydligt illustrerar hur systemet fungerar i praktiken, på vägarna. Se filmen här:

Slutrapport

Detta projekt är avsluta, läs slutrapporten här (engelska)
och appendixet Data Privacy Compliance Report här (engelska)

Projektperiod:
2020-01-07 - 2020-12-23

Kontakt:
Kristian Jaldemark, Carmenta
kristian.jaldemark@carmenta.com

Projektpartners:
CarmentaVeoneerCEVTVolvo Cars and Ericsson