Skip to main content

Referat från EU-CAD symposium

Monday, April 22, 2024

Dublin stod som värdstad för EUCAD-symposiet i mitten av april. Symposiet genomfördes i samband med konferensen Transport Research Arena (TRA). Mötet samlade offentliga och privata intressenter inom vägtransporter med intresse för att utveckla framtida åtgärder som behövs för att stödja arbetet med uppkopplad och automatiserad mobilitet. Drive Sweden, som är en del av CCAM-samarbetet, deltog i evenemanget.

Gruppfoto på deltagare vid EU-CAD konferensen på Irland 18-19 april

Några av de svenska deltagarna, från vänster: Mats Rosenquist, Volvo Group, Azra Habibovic, Scania, Ingrid Skogsmo, VTI, Mikael Ivari, Göteborgs stad, Erik Svanberg, Chalmers/SAFER, Anna Larsson, RISE, Andreas Allström, Einride och Rodrigue Al Fahel, Drive Sweden. 

Nedan översättning är gjord med stöd av Google translation. Originalartikeln ligger på den engelska sidan. 

Mer än 100 personer från fordons- och telekomindustrin, forskare, användarföreningar, väg- och transportoperatörer och myndigheter deltog i mötet. Här har Rodrigue Al Fahel, ansvarig för Drive Swedens partnerskap i CCAM, (Cooperative, Connected and Automated Mobility) summerat några av de programpunkter som deltog i.  

I fokus - digital infrastruktur, geofencing och delad data 

Den första panelen lyfte fram ITS America National V2X Deployment Plan som lanserades 2023 i USA. Rapporten kan ses som ett erkännande att digital infrastruktur är nödvändig för att öka trafiksäkerheten och att den inte bara beror på fordonsutveckling. Paneldeltagarna betonade behovet av en digital infrastruktur i EU för att distribuera CCAM-lösningar som bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Trafikverket deltog i en panel där geonfencing diskuterades. De lyfte fram pågående samarbeten som genomförs på den svenska landsbygden och kommenterade att de ser geofencing som ett lovande verktyg för att uppnå säkrare trafik.

Andra områden som kommenterades vid paneldiskussionerna var vikten av att anpassa CCAM-projekt samt att länder behöver anpassa sin datakvalitet och delning men att vissa länder släpar efter i telekomanslutningar. Panelen diskuterade vilka länder som kan ta ansvar för att implementera olika CCAM lösningar, med syfte att hitta win-win-scenarier för både industrin och den offentliga sektorn.

Projektleveranser 

FAME-projektet har arbetat med en gemensam utvärderingsmetodik (CEM). Metoden kommer att vara lämplig att använda av alla projekt som vill utvärdera CCAM, för SAE-nivåer 3 och högre. Den första versionen kommer att finnas tillgänglig om några veckor, så håll ett öga på FAMEs webbplats. Projektet presenterade också sin ambition att utveckla ett CCAM-testdatautrymme, som kan användas av projekt för användningsfall relaterade till digitala tvillingar, AI-modellutbildning, delning av KPI:er på hög nivå etc.

Behov av vägassistans på distans

Fjärrstyrning var det sista ämnet som behandlades på symposiet och här deltog representanter från Scania och Einride i paneldiskussionen. De nämnde båda vikten av att utveckla skalbara lösningar och att fokus ligger på fjärrassistans och fjärrsupport snarare än fjärrkörning. Lärdomar från erfarenheter i Kalifornien nämndes, liksom erfarenheter i Tyskland och Frankrike. Det var tydligt att det behövs mer forskning inom området, särskilt kring vilka kompetenser som behövs.

Fot på en talare på scen vid EU-CAD konferensen i Dublin 18-19 april 2024

Azra Habibovic, Scania, presenterade vid EUCAD-symposiet.

Nästa EUCAD kommer att hållas i Ispra, Italien den 13-15 maj 2025. FAME-projektet uppdaterar regelbundet vad som händer inom CCAM i och utanför Europa. De svenska organisationerna är väl representerade i CCAM med industri, forskning och offentlig sektor. Kontakta gärna Drive Swedens representant i CCAM om du har några frågor.