Skip to main content

Nya synsätt på mobilitet

Drive Sweden driver på utvecklingen av digitaliserade, uppkopplade och delade mobilitetslösningar för ett hållbart transportsystem. Genom breda samarbeten utvecklar och testar vi nya lösningar 
som stärker Sveriges konkurrenskraft.

Parkeringsplats växer igen och täcks med gräs
kvinna beställer en bil som ska ta henne hem
uppkopplade lastbilar synkar med ett torn
A blurry picture of a city and traffic at night.
lego-gubbar på gräsmatta
En illustration av fysiskt och digitalt vägnät, från projektets slutrapport (av RISE).

Framtidens trafikregler

-
Online
Drive Sweden Policy Lab 4 Framtidens Trafikregler har avslutats framgångsrikt med ett förslag till införande av maskinläsbara trafikregler. Myndigheterna Trafikverket och Transportstyrelsen går nu vidare med förberedelser för implementering och liknande initiativ finns i våra nordiska grannländer och inom EU har standardisering påbörjats.
Profilfoto - Business Model lab

Nya affärsmodeller i nollutsläppszoner

-
Online
Nollutsläppsområden väntas bli allt vanligare i stadskärnorna i syfte att minska CO2-utsläpp och föroreningar från transporter. I dessa zoner är konventionella bilar, bussar och lastbilar inte tillåtna. Endast rena elbilar, gasbilar med emissionsklass Euro 6, bränslecellsfordon och i fallet med tunga lastbilar och bussar även laddhybrider med emissionsklass 6 får komma in. Denna regeländring har stora konsekvenser för företag verksamma inom och runt dessa zoner.
Tre personer stpr runt ett bord och pratar med varandra

Engagera dig!

För att kunna ställa om transportsystemet till ett uppkopplat, automatiserat och hållbart transportsystem krävs samarbete mellan en rad olika aktörer. Drive Sweden är ett ekosystem av cirka 200 aktörer från näringsliv, samhälle och akademi som tillsammans utvecklar, testar och implementerar effektiva, uppkopplade, delade och automatiserade transportlösningar.

Nyheter

Photo showing a family crossing the street and an autonoumos car has stopped infront of the cross marks

Diskussionen om autonoma fordon är hetare än någonsin

2024-02-20
Utplaceringen av autonoma fordon fortsätter att likna en berg-och-dalbana snarare än en smidig utrullning av robottaxis. Konsekvenserna av policy och allmänhetens acceptans på branschen fortsätter att...
Drive Sweden Forum 8 feb 2024

Se presentationerna från Forum

2024-02-09
Drive Sweden Forum hölls digitalt den 8 februari 2024 med nio projektpresentationer som berörde ämnena nästa generations kollektivtrafik, trafiksäkerhet och uppkopplade och automatiserade fordon...
Foto på Prachi Vakharia, keynote speaker på Drive Sweden Forum

Prachi J. Vakharia - keynote talare vid Drive Sweden Forum!

2024-01-24
Prachi J. Vakharia kommer ge användbara tips om hur vi alla kan optimera våra innovationsinsatser genom att skapa ramverk och rätt förutsättningar. Prachi har en gedigen erfarenhet av transportfrågor...

Kommande event

-
Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg
En kvinna och två män står vid ett bord och pratar

Drive Sweden Forum

Drive Sweden Forum är mötesplatsen för aktörer som vill ligga i framkant och bidra till att driva...
-
Fira Barcelona, Spain
Smart City Expo World Congress

Drive Sweden på Smart City Expo World Congress

Drive Sweden kommer att delta med en egen monter på Smart City Expo World Congress, världens största...

Ta del av vad som händer

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få reda på vad som händer i Drive Sweden!

A blurry picture of a city and traffic at night.
Några av Innovation Clouds delar presenteras.

Drive Sweden Innovation Cloud

Projektet förser Drive Sweden med en teknik- och tjänsteplattform för att möjliggöra och driva utveckling, demonstration och innovation av automatiserade transporter och mobilitetstjänster så att Sverige och svenska aktörer kan nå Drive Swedens mål att göra Sverige ledande inom området. Molntjänsten, med alla dess funktioner, är tillgänglig för projektpartners och kan användas för att interagera med nya aktörer.

En av Drive Swedens pusselbitar, med texten Affärsmodeller, uppsatt på en whiteboard med anteckningar.

Drive Sweden Business Model Lab

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en flaskhals.

Drive Sweden Policy Lab presenteras på Drive Sweden Forum 220908.

Drive Sweden Policy Lab

Eftersom lagar och regler inte kan ändras i samma höga takt som utvecklingen av teknik och marknad håller behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation.

gata i stad

AI-driven Mobilitet

AI erbjuder en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka konkurrenskraften för företag och organisationer som anammar tekniken och tar sig an möjligheterna. AI-driven mobilitet agerar som en hängiven komponent för att accelerera de olika aktörernas användande av AI i det svenska ekosystemet för mobilitet.

Some of the SME Network partners at the MOVE conference in Austin, Texas 2022.

Drive Sweden SME Network

Drive Sweden SME Network hjälper vårt partnerskaps små och medelstora företag i deras arbete med att främja smart mobilitet globalt och samtidigt växa som företag.

jordglob

Internationalisering

De framsteg som gjorts inom Drive Swedens plattform har väckt ett stort intresse runt världen, vilket bland annat återspeglas i att vi har partners från 20 olika länder. Genom ett ökat internationellt engagemang möter vi upp det globala intresset för Drive Sweden samtidigt som vi öppnar upp nya möjligheter för kunskapsdelning och nätverkande som kan gynna arbetet för att lösa utmaningarna kring framtidens mobilitet.

Temaområden

Illustration av samhällsfunktioner i en tänkt stadsmiljö. Illustration: Göteborgs stad.

Samhällsplanering

Användningen av digitalisering, automatisering och delade tjänster kan bidra till mer attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer och effektivare transportsystem. Rätt använt kan digitaliserade och...
En av Drive Swedens pusselbitar, med texten Affärsmodeller, uppsatt på en whiteboard med anteckningar.

Affärsmodeller

Ny och mer hållbar teknik inom mobilitet och transporttjänster skapar affärsmöjligheter. Samtidigt har affärsmodeller och ekonomins ekosystem identifierats som flaskhalsar för tillväxten av nya...
Data från trafik i Stockholm som visas i Innovation Cloud. Ett exempel på arbete med digital infrastruktur inom Drive Sweden.

Digital infrastruktur

I takt med att transportsektorn blir alltmer uppkopplad, automatiserad, elektrisk och tjänsteinriktad ökar kraven på att snabbt utveckla produkter och tjänster för att möta nya behov och marknader.

Medborgarinvolvering

Medborgarinvolvering kring framtidens mobilitetslösningar har identifierats som en prioritering för regeringar, industri och andra intressenter för att kunna skörda de förväntade samhälleliga och...
Fyra personer samarbetar vid bord

Policy och regelverk

Nya innovationer och teknik riskerar att inte komma till användning eller försenas på grund av föråldrade regelverk. Men nya lösningar för framtidens mobilitet driver på alla typer av regelverk till...