Skip to main content

Lunch & Learn: Vad säger Trafikanalys årliga rapport om tillgänglighet, trafiksäkerhet, hälsa och utsläpp?

-
Online

Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen vad gäller samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

Arrangeras av: 
Drive Sweden

Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen vad gäller samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

2023 var ett händelserikt år i det svenska transportsystemet och i transportpolitiken både inrikes och på EU-nivå. Trafikanalys konstaterar i en uppföljning av de transportpolitiska målen att flera utmaningar kvarstår för att vi ska närma oss uppsatta mål och etappmål.

Vid detta lunchseminarium presenterar och diskuterar vi den senaste rapporten.

Läs rapporten här >

Talare: Anders Brandén Klang, Trafikanalys (se presentation)

Moderator: Malin Andersson, Drive Sweden