Skip to main content

Bli partner

Vill du och din organisation bli en del av Drive Swedens nätverk? Som partner engagerar du dig inom ett eller flera av våra temaområden och får på så vis stora möjligheter till nätverkande, kunskapsutbyte med ett stort antal engagerade aktörer från olika typer av organisationer och möjligheter att i samverkan driva fram nya, viktiga projekt som bidrar till en mer hållbar mobilitet.

För oss och för innovationsmiljön är det viktigt våra partner är aktiva. Det är genom samarbete som utvecklingen av mobilitetsområdet kan drivas på som bäst. Därför vill vi att alla våra partner deltar i våra aktiviteter, engagerar sig inom temaområden och har kapacitet att avsätta resurser för detta.

Är du intresserad av att bli partner? Hör av dig till programoffice@drivesweden.net för att hör mer om vad vi kräver och om hur processen fungerar.

Drive Swedens alla partners visas på en storbildsskärm

Partners

Det är genom våra partners som de största effekterna av vårt gemensamma arbete skapas; både genom ett kunskapsutbyte som stärker alla olika aktörer men också genom konkreta resultat och initiativ från de projekt och forum där de deltar. Våra partners representerar offentlig sektor, näringsliv och akademi – både nationellt och internationellt. Se alla våra partners här.