Skip to main content

Drive Sweden Business Model Lab 2020-2021

Automatiserade och uppkopplade fordon och mobilitetstjänster skapar nya affärsmöjligheter. Men medan en ständig utveckling av teknologin löser många tekniska utmaningar, förblir affärsmodellerna en flaskhals.

Arbetssätt för Business Model Lab beskrivs

Framväxten av nya tjänster skulle kunna leda till nya roller, nya aktörer och förändringar i nuvarande värdekedjor. Utvecklingen vi ser sätter press på dagens affärsmodeller och öppnar dörren för att radikalt ändra dem, samtidigt som nya aktörer med nya affärsmodeller kan göra entré.

Projektet vill accelerera implementeringen och användningen av uppkopplad, delad och automatiserad mobilitet genom att identifiera och lösa flaskhalsar kopplade till affärsmodeller. Uppkopplade och automatiserade fordon och nya mobilitetstjänster innebär förändringar för dagens transportmarknad i form av nya utmaningar och möjligheter kopplade till affärsmodeller för både person- och godstransporter för dagens transportmarknad. Projektet vill därför hjälpa partners med att utceckla projektidéer relaterade till förändringar av affärsmodeller.

Drive Sweden Business Model Labs mission är att vara en inkubator för projekt och aktiviteter kopplade till utvecklandet av affärsmodeller och att ge stöd till projekt som arbetar efter Drive Swedens mål.
 

Resultat

Resultaten visar att Universes affärsmodell (AM) baserad på visualisering av urban city data är verifierad med två potentiella kunder. Elonroad har resulterat i en ny AM med stationär automatladdning som tjänst genom samverkan med Vattenfall Energy Solutions. Freelways affärsmodellering har resulterat dels i en ny tjänst för on demand linjetrafik på destinationer som är lanserad samt en ny positionering. Luvly har resulterat i en ny AM för bolagets patenterade produktionsprocess vilket möjliggör konkurrensfördelar för transportörer tex Bring. Genomflödet av BML scale up har gått enligt plan

Projektet genomförs i nära samverkan med flera relaterade program och projekt som tex CLOSER, Nordic Way och AI Sweden.

Period
November 2020 - augusti 2021

Projektpartners
KTH ITRL, Sustainable Innovation, EasyMile, Applied Autonomy, Kyyti, Go Mobile As, Arthur D. Little AB, Freelway, ElonRoad, DHL, Vattenfall, Ragn-Sells, Bring.

Kontakt
Roland Elander, Sustainable Innovation

Vinnovanummer
2020-04234