Skip to main content

Engagera dig

nät av trådar som är ihopkopplade

För att kunna ställa om transportsystemet till ett uppkopplat, automatiserat och hållbart transportsystem krävs samarbete mellan en rad olika aktörer. Drive Sweden är ett ekosystem av cirka 200 aktörer från näringsliv, samhälle och akademi som tillsammans utvecklar, testar och implementerar effektiva, uppkopplade, delade och automatiserade transportlösningar.

En person skriver på en genomskinlig whiteboard. Foto: Kvalifik on Unsplash.

Skapa ett projekt

Att skapa samarbeten genom innovationsprojekt är centralt i Drive Swedens verksamhet. I våra projekt banar aktörer från näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningsinstitut tillsammans väg för innovation som gör skillnad. Ansökningar bedöms mot programmets övergripande mål och vår programlogik.

Delta på event

-
Online
Bilformad cykelparkering. Foto: Susan Q Yin on Unsplash.

Hur kan vi styra och använda gemensamma ytor genom digitalisering?

Hur kan digitaliseringen effektivisera användningen av gemensamma ytor för till exempel lastning...
-
Visual Arena, Lindholmen Science Park
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – tredje mötet

Välkommen till det tredje rundabordssamtalet om hur marknad och samhälle tillsammans kan styra mot...
-
Online
digital infrastructire unsplash

Drive Sweden temaområdesmöte Digital infrastruktur: Workshop med Avancerad Digitalisering

Hur fungerar det nystartade innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering och hur kan det relatera...

Bli partner

Vill du och din organisation bli en del av Drive Swedens nätverk? Som partner engagerar du dig inom ett eller flera av våra temaområden och får på så vis stora möjligheter till nätverkande, kunskapsutbyte med ett stort antal engagerade aktörer från olika typer av organisationer och möjligheter att i samverkan driva fram nya, viktiga projekt som bidrar till en mer hållbar mobilitet.

Nyheter

Härnösand och dess ytterekanter. Photo by Peter van der Meulen on Unsplash.

Ny utlysning: Hållbar tillgänglighet för hela Sverige

2022-09-30
Utforska, utveckla och testa lösningar som bidrar till klimatsmarta, hållbara rese- och transportvanor mellan stad och land, i tätortsnära landsbygd. Genom denna nya utlysning kan ni söka stöd för...
Bokeh över stad med svart transparent färg över

The Rise of Minimobility

2022-09-29
Today’s micromobility market primarily consists of electric bicycle, moped, and e-scooters. However, another mobility segment, which hasn’t attracted too much attention until now, is three and four...
Bokeh över stad med svart transparent färg över

California’s Bill No. 2097 Reduces Required Parking Spaces

2022-09-29
On the 22 of September California Governor Gavin Newsom signed into law bill AB No. 2097, which prohibits parking space requirements for housing and commercial developments that have public transit...

Utlysningar

Inom Drive Sweden finns det med jämna mellanrum möjlighet att genom utlysningar söka stöd för nya projekt. Här lägger vi upp information när så är fallet.