Skip to main content

Uppkopplade trafiksignaler

(2017-2019) Som en del av världens mest moderna kollektivtrafik går autonoma bussar sedan oktober 2018 i regelbunden linjetrafik för huvudman. Projektet utvecklar ny teknik och förser den snabbt växande Barkarbystaden och dess invånare med en first/last mile lösning för transport.

krabat connectedtrafficsignals

Projektet ingår i KRABAT, en del av Regeringens samverkansprogram ”Nästa Generations Resor och Transporter” och finansieras till delar av  Vinnova genom Drive Sweden.

Information kommer att vara uppkopplad och tillgänglig genom Drive Sweden Innovation Cloud, främst för Drive Swedens partnerns. Geografiskt kommer projektet att genomföras i flera städer i Sverige med både städer och Trafikverket som några av partnerna.

Projektet kommer inte att utveckla några funktioner som t.ex. ”Time to Green”, utan fokusera på hur man kopplar upp trafikljusen och blir en möjliggörare för andra projekt.

Projektet kommer också att diskutera:

  • Regelverk och möjligheter kring vad projektet kan innebära för framtiden
  • De framtida tekniska lösningar som behövs för systemet
  • Om standarden för “messages/information format” är på rätt spår

Leveranser från projektet:

  • IT-arkitektur avseende flödet av data i de olika systemen och även IT-säkerhet
  • API:er från Drive Sweden Innovation Cloud med relevant information
  • Roller, rutiner, administration och ansvar i hela systemet från det lokala "trafikljuset" till API:et