Skip to main content

Shared Shuttle Services (S3)

(2017-2020) Projektet S3 - Shared Shuttle Services testar delade självkörande elfordon på Lindholmen och Johanneberg Campus i Göteborg för att visa hur nya mobilitetslösningar kan stärka stadsutvecklingen. Satsningen är en del av Regeringens strategiska samverkansprogram.

ds s3 lindholmen

Projektet ingick i KRABAT, en del av Regeringens samverkansprogram ”Nästa Generations Resor och Transporter” och finansieras till delar av Vinnova genom Drive Sweden.

En utmaning för många städer är att förtäta staden och samtidigt behålla tillgängligheten och möta invånarnas behov att förflytta sig. En av de största utmaningarna är kopplat till parkeringsplatser, som idag täcker stora delar av staden, som istället skulle kunna användas för att skapa en mer attraktiv stad. Att etablera parkeringar vid nyproduktion av fastigheter är dessutom dyrt och skapar en barriär för fortsatt utbyggnad. Flertalet studier pekar också på att parkering på flera sätt motverkar utvecklingen av mer hållbara sätt att transportera sig, som till exempel cykelinfrastrukturprojekt och satsningar på förbättrad lokaltrafik.

För att möta dessa utmaningar kommer S3 projektet pröva delade autonoma minibussar för att demonstrera hur transportlösningar, finansierade av utvecklingsföretag, kan stimulera och stödja en förtätning av staden med en ny, lägre parkeringsnorm.

Projektet leds av RISE och samlar stadsutvecklare, näringsliv, högskolor och offentlig sektor, för att gemensamt utforma och prova nya delade mobilitetslösningar med potentialen att stärka Göteborg och regional mobilitet.

Initiativet omfattar nio delar: testa och validera självkörande skyttlar (shuttles), identifiera kompletterande mobilitetstjänster, driva öppen innovation, skapa en affärsmodell och en färdplan för självkörande mobilitetstjänster, utforma kopplingar till molninfrastruktur och genomföra events och marknadsföring kopplad till initiativet.

S3 är det andra projektet för att testa självkörande skyttlar i Sverige, och har en unik ansats för att utforma tjänsterna tillsammans med fastighets- och stadsutvecklare. Projektet kommer bygga kompetens i denna gruppen och utveckla information och verktyg för att kunna inkludera denna nya form av mobilitetstjänster i stadsplanering och fastighetsutveckling.