Skip to main content

KRABAT

Självkörande, elektriska och delade fordon har potential att revolutionera sättet som vi förflyttar oss på i våra städer. Om detta införs på rätt sätt, med tekniken satt i ett samhällsperspektiv, så kommer det att generera stora positiva effekter på, förutom säkerhet och miljö, även på framkomlighet och totalkostnad för samhället.

krabat projekt

Uppdraget till KRABAT från Regeringens Samverkansprogram ”Nästa Generations Resor och Transporter” är att driva ett projekt avseende Självkörande, elektriska och delade fordon i en systemlösning, som kan driva Sverige mot en omställning av transportsystemet. För att implementera detta i stor och full skala så krävs enorma investeringar från alla inblandade aktörer, men demonstrationer och verklighetsförankrade piloter är initialt kritiska för att skapa ett sug bland användarna att radikalt förändra sättet på vilket man hittills löst sin mobilitet. Och detta är vad KRABAT vill åstadkomma.

KRABAT omfattar sex delprojekt

KRABAT är en del av Regeringens samverkansprogram ”Nästa Generations Resor och Transporter” och finansieras till delar av  Vinnova genom Drive Sweden.

Period
maj 2017 - december 2021

Kontakt
Sofia Löfstrand,
sofia.lofstrand@lindholmen.se

Vinnovanummer
2017-02469