Skip to main content

Hållplats 2023 – reflektioner och insikter för att öka det hållbara resandet

-
Zoom

Runt 180 personer deltog i mötet när Västtrafik presenterade insikter och erfarenheter från sin årliga attitydundersökning Hållplats 2023. I mötet deltog även en panel som tolkade resultaten med fokus på drivkrafter och målkonflikter. 

Arrangeras av: 
Drive Sweden och Västtrafik

Fler än 4000 personer har svarat på hur de tänker kring sitt resande idag och i framtiden. Underlaget ger en god förståelse för vilka hinder, möjligheter och behov som finns för att snabbare ställa om till hållbara resor.

I mötet medverkade Karin Ryberg, projektledare på Västtrafik, som presenterade resultatet från undersökningen samt en panel som bestod av:

  • Klara Bergkvist, Sverigechef på GoMore
  • Lars Backström, VD på Västtrafik
  • Maria Wolrath Söderberg, docent i retorik med fokus på värdekrockar i förhållande till samhällsutmaningar.
    Tips: Lyssna på Maria när hon sommarpratade 10 augusti. 


Material från mötet

Läs- och lyssnartips som Maria Wolrath Söderberg refererade till

Programupplägg

10.00 Välkomna och introduktion till Drive Sweden
Malin Andersson, programchef

10.05 Mötet varvar insikter med diskussioner från panelen utifrån tre resultatområden: 

  • Resenärerna vill se ett ökat tempo i omställningen till hållbart resande men vad motiverar en beteendeförändring? 
  • Delad mobilitet - när kommer det stora genomslaget?
  • Hur påverkar samhällsekonomin valet av färdmedel?

11.25 Summering och avslut
Malin Andersson, Drive Sweden 

11.30 Slut