Skip to main content

Mobildata revolutionerar kunskapen om resvanor och möjliggör nya förmågor

-
Online

Att förstå människors resvanor och resbehov är viktigt vid planering av växande städers struktur, ny fysisk transportinfrastruktur och framtida transportutbud. I dag har de flesta människor uppkopplade mobiltelefoner. Borde det inte gå att använda mobilnätsdata för att bättre förstå hur människor reser? 

Arrangeras av: 
Drive Sweden

Temamöte: Avancerad datadriven mobilitetsplanering/samhällsplanering

Att förstå människors resvanor och resbehov är viktigt vid planering av växande städers struktur, ny fysisk transportinfrastruktur och framtida transportutbud. De regionala och nationella resvaneundersökningar som ofta ligger till grund för analys och planering genomförs sedan många år som enkätundersökningar. Dessa undersökningar är tidskrävande, svarsfrekvensen har minskat över tid och det finns behov av bättre undersökningsmetoder. 

I dag har de flesta människor uppkopplade mobiltelefoner. Borde det inte gå att använda mobilnätsdata för att bättre förstå hur människor reser? 

Vad är egentligen möjligt att göra med mobildata i dag och hur utvecklar vi dessa tekniker tillsammans för bättre planering av mer hållbar mobilitet? 

Under mötet belyser vi olika perspektiv - behovsägarens genom Region Skåne och Helsingborgs stad, teknikutvecklaren The Train Brains och samhällsplanerarens genom Ramboll, med lång erfarenhet av olika analysmetoder och tillämpningar av mobildata.

Agenda: 

 • Välkomna och introduktion
  Malin Andersson, programchef Drive Sweden
 • Region Skåne och Helsingborgs stad som behovs- och problemägare
  Inga Andersson, Region Skåne - se presentation
  Linda Bermin och Susanne Duval Innings, Helsingborgs stad - se presentation
 • The Train Brain om data och applikationer
  Jonas Järnfeldt, The Train Brain - se presentation
  FAQ för för Movement Analytics - rörelsenalys från The Train Brain
 • Ramboll om tillämpningar
  Teemu Sihvola, Ramboll Digital Mobility Lab (på engelska) - se presentation