Skip to main content

MaaS for Sustainable Cities

Målet är att dra nytta av de möjligheter som finns kopplade till visionen om kombinerad mobilitet, eller Mobility as a Service (MaaS). Projektet driver aktiviteter för att säkerställa att nyttor med MaaS kan realiseras. En viktig del i arbetet är att underlätta utbyte av erfarenheter och kunskap inom området.

Kvinna dricker ur en kopp och kollar på färdmedel i mobilen

Syftet är att bidra till framväxten av hållbara kombinerade mobilitetstjänster i Sverige. Dessa tjänster ska bidra till transformationen från privat bilägande till mer hållbara mobilitetslösningar. Målet är att driva utvecklingen inom kombinerad mobilitet framåt som huvudsakligen sker enligt tre målområden:

1. Sprida kunskap, bidra till erfarenhetsutbyte och lyfta exempel från omvärlden
2. Identifiera och systematiskt hantera utmaningar samt låsningar i dagens system
3. Stimulera framväxten av nya tjänster, samarbeten och tjänstepaketeringar

Planerat upplägg och genomförande

Uppdraget genomförs som en utökning av den koordinering som redan utförs inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden. Uppdraget genomförs av VTI/K2 men med Drive Sweden som koordinerande part. En central input till prioriteringar kommer dels att vara resultat från tidigare och pågående projekt som finansierats inom MaaS-området samt närliggande initiativ såsom Klimatsmart mobilitet 2030 (samarbetet mellan Drive Sweden och Viable Cities).

Period
September 2021 - september 2023

Kontakt
Elias Arnestrand
elias.arnestrand@drivesweden.net

Partners
K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, VTI

Vinnovanummer
2021-03656