Skip to main content

Tillsammans tar vi nästa steg till autonom körning i stadsmiljö

-
Visual Arena, Lindholmen Science Park, Göteborg

Den 6 oktober 2023 hölls ett temamöte med avstamp i projektet Färdplan för hållbara mobilitetslösningar som undersöker möjligheterna för autonom körning i en komplex stadsmiljö. I agendan nedan hittar du de presentationer som hölls under mötet.

Foto som symboliserar arbetet med färdplan för autonom mobilitet

Mötet var indelat i tre delar; presentationer av projektresultat, workshop med syfte att definiera nästa steg för att etablera mobilitetstjänster baserade på autonoma fordon i Sverige och avslutningsvis undersöka intresse för fortsatt arbete med syfte att testa autonom körning.

Agenda:  

10.00 Välkomna och introduktion
Malin Andersson, programchef Drive Sweden
Se presentation (pdf)  

10:00  Resultat från projektet Färdplan för hållbara mobilitetslösningar
Jonas Höglund, AFRY 
Se presentation (pdf)

11.00 Kompletterande presentationer från Drive Sweden finansierade projekt som tangerar
autonom körning: 

 • Brunnshög Automated Sustainable Electromobility, BASE,
  Martin Güll, Lunds kommun
  Se presentation (pdf)
   
 • Samverkande Autonoma Transporter, SAT, Hugo Delivery 
  Carl Berge
  See film >

Inbjudna projekt: 

 • Västtrafik presenterar sitt pågående analysarbete inom autonom mobilitet
  Se presentation (pdf)
   
 • RUTER - “In Ruter, we believe that shared autonomous vehicles will be a significant part of future public transport”
  Liisa Andersson, från norska företaget RUTER
  Se presentation (pdf)

12.00 Lunch

13.00   Workshop: vad behövs för att växla upp arbetet kring autonoma fordon
14:30   Diskussion om nästa steg
15:00   Slut 

Praktisk information
När
: Fredag 6 oktober
Tid: 10.00-15.00
Var: Lindholmspiren 3-5 i Göteborg. Endast fysisk medverkan.
Kontakt: Jonas Höglund, AFRY

Projektaktörer FAM:  
Afry, AstaZero, CEVT, Göteborgs stad, Keolis, Klimator, NEVS, Nobina och Skanska.
Läs mer om projektet.

Två självkörande fordon i stadsmiljöer. Foto: NEVS/CEVT.

Färdplan för hållbara mobilitetslösningar baserade på autonom körning i komplex stadsmiljö

Projektet (även kallat Färdplan autonom mobilitet) har handlat om att undersöka, definiera och inventera förutsättningar för autonom mobilitet. Projektet har bland annat undersökt vilka...