Skip to main content

Viable Cities Transition LAB Forum

Online

På Transition Lab Forum 12 gör vi ett djupdyk i framtidens mobilitet som nyckelfråga för omställning till klimatneutrala och hållbara städer till år 2030.

Arrangeras av: 
Drive Sweden, Stockholms stad, Viabel Cities
Transition lab forum

Hur vi transporterar oss själva och varor är en av de största utmaningarna för att nå klimatneutralitet. På Transition Lab Forum 12 gör vi ett djupdyk i framtidens mobilitet som nyckelfråga för omställning till klimatneutrala och hållbara städer till år 2030.

Vilka metoder och arbetssätt finns för hur aktörer kan leda och arbeta tillsammans för att främja klimatsmart mobilitet för att snabba på omställningen till klimatneutrala städer?
Hur kan vi utveckla samarbeten mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle som skapar nya mobilitetslösningar?
Hur säkerställs det att omställningen till klimatsmart mobilitet är rättvis, inkluderande och bidrar till att utveckla attraktiva livsmiljöer? 

Mötet sänds via YouTube. Var med och ta del av erfarenheter, framgångsrika exempel och givande lärdomar från olika delar av Sverige.

Agendan kommer att uppdateras löpande, men välkommen att anmäla dig redan nu. 

Varmt välkommen!
Viable Cities, Drive Sweden och Stockholms stad