Skip to main content

Framtidens kollektiva mobilitet – En omdefinierad roll för kollektivtrafiken

-
Online

Vad är kollektivtrafik idag och imorgon? Välkommen när vi dyker ner i frågan om kollektivtrafikens framtida roll tillsammans med några aktörer som tagit kliv mot en förändring.

Arrangeras av: 
Drive Sweden & K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

Dagens kollektivtrafik kännetecknas av ett stort fokus på pendlingsresor som genomförs med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt. Förutsätter framtidens kollektiva mobilitet att den etablerade kollektivtrafiken får en förändrad roll med ett breddat uppdrag som inkluderar nya typer av tjänster? Bör dagens kollektivtrafikmyndigheter ersättas av mobilietsmyndigheter med ett bredare uppdrag?

Ruter, Västtrafik och Värmlandstrafiken är exempel på myndigheter som börjat söka en ny och bredare roll. Under webbinariet kommer vi ta del av hur de arbetar med ett breddat perspektiv på mobilitet. Dessutom kommer Trafikverket att presentera en ny rapport om de regionala kollektivtrafikmyndighetens syn på sitt uppdrag och vi kommer ha en paneldiskussion för att belysa olika aktörers perspektiv i frågan.

Agenda

Introduktion

Regionala mobilitetsmyndigheter – är det en väg framåt?
Presentationer från och samtal med:

 • Marketta Jurmu och Per Nyrenius, utvecklingsledare på Västtrafik
 • Lena Thorin, biträdande trafikdirektör, Region Värmland
 • Claes Kanold, innovationsledare, Ruter
 • Moderator: John Hultén, Föreståndare K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Trafikverkets regeringsuppdrag Kombinerad mobilitet
Resultat från Trafikverkets arbete med organisation och styrning av kombinerad mobilitet där de bland annat involverat regionala kollektivtrafikmyndigheter

 • Karl Bertilsson, utredare, Trafikverket
 • Clas Roberg, projektledare, Trafikverket

Paneldiskussion: Vad innebär en förändrad roll för regionala kollektivtrafikmyndigheter?

 • Tatiana Solodko Kuruca, Innovation lead på Aimo
 • Sofia Löfstrand, projektledare för MaaS-projektet LIMA
 • John Hultén, Föreståndare K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
 • Tobias Persson, Research and Communications, VOI
 • Jesper Johansson, ordförande, Gröna Mobilister
 • Jens Tångefjord, projektledare, Svensk kollektivtrafik


Detta webbinarium är del av en serie som under våren 2023 gör nedslag i de fem fokusområden som beskrivs i rapporten Framtiden Kollektiva Mobilitet som du kan läsa mer om på radslaget.se