Skip to main content

Kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre tätorter- förstudie

Bilväg genom en allé med träd

Syftet var att bereda för framtida demonstrationsprojekt för kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre tätorter. Projektet identifierade lämpliga områden, mobilitetstjänster som motsvarar invånares transportbehov, potentiella finansiärer och kostnader

Projektperiod
December 2017 - januari 2019

Vinnovanummer 
2017-05227